Преработката на нектар в мед е сложен физичен и биохимичен процес, най-общо казано. Първо се изпарява излишната влага, за да се сгъсти, инвертиране на захарозата и повишаване на киселинността. От правилното протичане на тези процеси зависи качеството на получения мед.

За да се изпари излишната вода от нектара и да остане само около 20% вода от 80%, пчелите напълват с него до 1/3 от обема на килийките.

Сгъстяването на нектара става за 5-6 дни.

С постепенното узряване на меда пчелите го пренасят в по-горните килийки, като ги допълват и запечатват.

Установено е, че за складирането на пресния нектар, в зависимост от водното му съдържание, пчелите използват около 3-4 пъти по-голяма площ, отколкото той заема, след като се сгъсти и запечата.

Важно! Пчелите никога

не напълват догоре килийките с пресен нектар,

нито го смесват с по-зрелия. Ако липсват свободни килийки за пълнене с пресен нектар, те спират да събират нектар и бездействат! Чак когато пчеларят освободи килийки от принесения от предишни дни, но вече сгъстен нектар, тогава пчелите отново се захващат на работа.
Внимание! Това може да доведе до намаляване на добива на мед!

Често допускана грешка от неопитни пчелари:

Не са осигурили достатъчно пити. За да не изпуснат главната паша, те преждевременно центрофугират незапечатания и още неузрял мед и връщат питите за складиране на нов нектар. Но той е с високо водно съдържание и ниска захарност и има висок риск от вкисване. Тази практика е погрешна, но и рискова, защото неузрелият мед също е с голямо водно съдържание.

След това

 пчелите започват да "изпаряват" меда,

за да го подготвят за съхранение. Пчелите вентилират с крилата си, за да се изпари водата и да сгъстят меда. Медът съдържа около 10-20% вода, докато нектарът съдържа много повече - около 80%.