Честите валежи ще са причина за гъбни болести

През повечето дни от следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и средноденонощни температури под климатичните норми за края на май и началото на юни. През седмицата на много места в страната се прогнозират валежи със стопанско значение. В крайните източни райони, където почвените влагозапаси в 50 см слой през втората половина на май бяха най-ниски - на места под 65% от ППВ (Сливен, Карнобат), се очаква подобрение на влагозапасите и на условията за развитие на земеделските култури.
Валежите ще бъдат от важно значение за зимните житни култури, при които ще протича наливане на зърното, а в южните райони - и фаза млечна зрелост. През този междуфазен период (наливане на зърното - млечна зрелост) сериозни щети по пшеницата нанасят ларвите на вредната житна дървеница. Това изисква обследване на посевите за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 бр. ларви/кв.м) при първа възможност - инсектицидно третиране.

През периода при царевицата и слънчогледа ще наблюдаваме листообразуване. В началото на юни само малка част от посевите със слънчоглед, предимно тези засети в агротехнически срок, ще встъпят във фаза формиране на съцветие.

Честите валежи през периода ще възпрепятстват растителнозащитните пръскания и ще бъдат предпоставка за развитие на редица гъбни болести: мани по зеленчуковите култури, кафяво гниене по плодовете на по-ранните сортове череши, сиво гниене по ягодите, ступясване по овошките.Периодът е критичен за заразяване на лозите с мана, което налага след спиране на валежите своевременно третиране с някои от регистрираните фунгициди: арметил – С ВП – 0.25%, голбекс ВП – 0,25%, валис Ф - 0,2%, витене трипло Р – 0,4%, драго 76 ВП – 0,16%, килате ВП – 0,25%, корсейт макс ВП – 0,15%, микал флаш – 0,3%, ридомил голд МЦ 68ВДГ – 0,25%, туинго – 0,3%, фолпан голд – 0,2%, фолпан 80ВДГ- 0,15%, фолпетис 50 СК – 0,2%, цераксел – 0,25% и др..

В края на май и началото на юни отново се прогнозира повишена вероятност за градушки, което ще бъде поредното изпитание за земеделските култури.