Добър вариант е налитане във временна отводка на пчели от роево семейство

Ако кошерът е многокорпусен, се отмества на половин метър встрани и се обръща с входа в противоположна посока. На негово място се поставя корпус с нуклеусно семейство или отводка с млада оплодена майка. Над него се поставя втори корпус с восъчни основи, а след него и трети с пило от роевото семейство без пчелите.

Всички маточници се разрушават

Тези манипулации се извършват в хубав ден през обедните часове по време на активен летеж.

Летящите пчели от роевото семейство налитат в новото гнездо. Там се увличат в градеж, а младата майка започва усилено да снася.
В кошера, останал без летящи пчели,

и роевият инстинкт затихва

Тогава отново кошерът се обръща напред. Гнездото му се комплектова така, че да има достатъчно пити за градене и снасяне.

С настъпването на главната паша двете семейства се обединяват, като се оставя само едната майка. Обединеното семейство е силно и използва ефективно пашата.