Когато ранните картофи достигнат височина около 15 см, трябва да се направи първото им окопаване. След около 15 дни се почвата се обработва повторно, но малко по-дълбоко и стъблата на растенията в основата леко се загърлят. Третото окопаване се извършва преди картофите да са покрили междуредието и да са започнали до цъфтят. Тогава се прави и второто им загърляне.

Важно е градинарите да не правят високо загърляне, тъй като това не води до образуването на повече и по-едри клубени. Дори може да се наруши водния, въздушния и температурния режим на почвата.


В много райони на страната продължава масовото засаждане на картофи.