Според Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика фирмите нямало да се възползват реално от помощта

Изразяваме ясната и категорична позиция на сектора, а именно несъгласие и неподкрепа с оповестените параметри на мярката за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г. Това се казва в становище на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК). Преди ден Управителният съвет на фонд „Земеделие“ утвърди бюджет от 3 млн. лева по мярката.

Според браншовата асоциация обаче преработвателите на розов цвят няма да имат реална възможност да се възползват от нея. Първата причина била, че размерът на помощта е определен за 0,30 лева на килограм преработен цвят от маслодайна роза.

"Това изискване изкуствено завишава разходите на преработвателите и те са длъжни да сключват договори за изкупуване на цвят от маслодайна роза на цена не по-ниска от 2 лв./кг. без ДДС. Категоричната позиция на фирмите от бранша е, че при разлика в цената спрямо вече сключените договори на нива 1,50-1,60 лв/кг те няма да се възползват от мярката", пише в позицията на БНАЕМПК.

Причината е, че освен разликата от 10-20 ст./ кг розов цвят (за получаването на 1 кг розово масло са необходими 3500 кг розов цвят) е, че фирмите нямат необходимия финансов ресурс, за да финансират авансово провеждането на кампанията и разплащането на 100% с доставчиците си до 31.07.2021. В сектора липсвала ликвидност, поради факта, че капиталът на компаниите е затворен в налично произведено розово масло, непродадено поради натиска на кризата с COVID-19 и отраженията й върху пазара. По време на всички срещи бранша информирал за този сериозен проблем, но предложението от 0,40 лв. за кг розов цвят не е уважено от МЗХГ.

Реално това, което ще се случи е, че голяма част от фермерите ще останат на сключените договори от 1,50-1,60 лв./кг и ще занемарят градините си веднага след беритба, твърдят от БНАЕМПК. С получаването на 0,40 лв./кг родните фирми щели да бъдат и по- конкурентни на външните пазари, защото имало информация, че основни производители от Турция в момента предлагат турско розово масло на 4000 €/кг.

Второто изискване към преработвателите е да реализират кампания в обем не по-малко от 70% от обема през 2020 г. Това било абсолютно нелогично и неиздържано от пазарна гледна точка изискване от страна на държавата върху и без това пренаситения с налично масло пазар.