Учените констатират, че макар количеството им да е по-малко, вредата върху околната среда не е

В статия, публикувана в списание Science, авторите твърдят, че дори количеството пестициди да е по-малко, вредата им върху околната среда расте. Този модел важи дори за ГМ култури, които първоначално са проектирани да намалят въздействието на пестицидите върху околната среда. За да се разбере по-добре как то се е развило с течение на времето, учените от университета Кобленц-Ландау в Германия са използвали данни от Американската геоложка служба и Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. Екипът е направил

оценка на употребата на 381 пестицида

между 1992 и 2016 г. и техните ефекти при осем групи нецелеви видове.

Въпреки намаляването на общото количество, токсичността на често използваните пестициди за нецелеви видове се е увеличила значително през последните десетилетия. Това се дължи на широкото използване на силно токсични пиретроидни и неоникотиноидни пестициди.
Констатациите оспорват твърденията, че общото въздействие върху околната среда от употребата на препаратите е намаляло. То често се основава върху сравнение на нормите на употреба (например килограми на хектар) или общите използвани количества (например килограми годишно). От гледна точка на околната среда обаче тези измервания, базирани на теглото, често не отчитат специфичната токсичност на използваните пестициди. които могат да варират с няколко порядъка.

Броят на инсектицидите, използвани в селското стопанство на САЩ, е

спаднал с повече от 40%

между 1992 и 2016 г. Рибите, бозайниците и птиците се сблъскват с по-малка токсичност, тъй като препарати от сорта на органофосфати, които са силно токсични за гръбначните и са се прилагали през 90-те години, днес се използват по-рядко. Водните безгръбначни и опрашителите, като медоносните пчели, все още изпитват обратен ефект: въпреки намаляването на използваните количества, токсичността за тези видове се е увеличила повече от два пъти между 2005 и 2015 г.

Тя също се увеличава при хербицидите

заедно с приложеното количество. В този случай наземните растения са най-потърпевши. Растенията и опрашителите са екологично здраво свързани, така че едновременното увеличаване на приложената токсичност и в двете групи предупреждава за потенциално силни общи негативни ефекти върху биологичното разнообразие на растенията и насекомите.

ГМ културите са разработени за намаляване на зависимостта на земеделието от използването на химически пестициди. Резултатите от новото проучване обаче ясно показват, че дори за двете най-важни ГМ култури в Съединените щати - царевицата и соята, токсичността се увеличава със същата скорост като при конвенционалните култури.

Според авторите резултатите от изследването вероятно

ще бъдат приложими за много други региони

доминирани от съвременното земеделие, въпреки че данните за задълбочена оценка на приложените тенденции на токсичност често не са публично достъпни. „Тези резултати оспорват твърденията за намаляване на експозицията на околната среда както на конвенционалните, така и на ГМ културите на химически пестициди и призовават за действие за намаляване на токсичността на селскостопанските пестициди по целия свят“, добавя Ралф Шулц, ръководител на изследването. 

Водните безгръбначни и опрашителите, като медоносните пчели, все още изпитват обратен ефект: въпреки намаляването на използваните количества, токсичността за тези видове се е увеличила повече от два пъти между 2005 и 2015 г.
Водните безгръбначни и опрашителите, като медоносните пчели, все още изпитват обратен ефект: въпреки намаляването на използваните количества, токсичността за тези видове се е увеличила повече от два пъти между 2005 и 2015 г.