Цената на един непродуктивен ден във фермите в Европа е между 2,5 - 3,5 евро

През последните години двуизмерната (B-Mode) ехография намира широко приложение за управление на репродуктивния процес в животновъдството. В свиневъдството методът се прилага за:

* установяване бременността при животните;

* проследяване фоликулната динамика на яйчниците;

* определяне момента на овулация;

* оценка на развитието на половата система при младите свине през пубертета;

* диагностика на физиологични и патологични състояния на половия апарат и др. (Inaba et al, 1983; Kauffold et al., 2019; Martinat-Botte et al, 2003).

Кои са основните изисквания към ултразвуковите апарати

Те трябва да бъдат леки, преносими, лесни за почистване и дезинфекция, с висока резолюция, дълъг „живот” на батерията и др.
Фирмите-производители на такива уреди ги предлагат в два варианта – за трансректално изследване и трансабдоминално сканиране на половата система.

Трансабдоминалният подход е по-препоръчителен,

защото намалява риска от наранявания на животното и оператора, възможност за прилагане както при фиксирани свине, така при тези отглеждани свободно в групови боксове. При този начин на достъп сондата на апарата (трансдюсера) се поставя в ингвиналната област над млечните жлези.

Диагностика на ранна бременност

При положителен резултат от ехографското изследване се наблюдават ембрионални мехурчета, изпълнени с течност и с напредване на бременността се установява тяхното развитие. Зародишните тъкани се оценяват въз основа на тяхната ехогенност, ехотекструктура и размер. Точността при диагностиката зависи от модела на ултразвуковия апарат и квалификацията на оператора.
В този случай се установяват незаплодените животни и така се намалят т. нар. непродуктивни дни при свинете във фермата (периода, през който животните не са бременни, и в кърмачен период, като генерират само разходи и не носят доход). Според специалистите цената на един непродуктивен ден в свинефермите в Европа е между 2,5-3,5 €.

Контрол на развитието на половата система при ремонтните свине

Важен елемент в свиневъдното производство е включването на младите животни в разплод. При условие, че годишния ремонт на стадото е 40-50%, необходимо е да се се използва надежден метод за определяне на половата им зрялост. С прилагането на ултразвуковата техника е възможно да се установи настъпването на пубертета при свинете и при необходимост да се приложи адекватно хормонално третиране или да се изключат от разплод. Причините за забавяне на пубертета са от най-различно естество (Kauffold, 2003), като ранното заплождане на свинете се отразява неблагоприятно на по-нататъшното им развитие и използавне (Althouse, 2019).

Изображенията, получени при ултразвуковото изследване, позволяват да се установят размерите на вътрешните полови органи. Диаметърът на роговия участък при предпуберитетните свине е до 1 см, докато половозрелите индвивиди са с големи по размер матка и широки маточни рога.

Съчетаването на практическите умения на специалистите с надеждни модели ултразвукови апарати дава възможност за оптимизиране на репродуктивния процес в свинефермите.

Ултразвукова находка при небременна ремонтна свиня
Ултразвукова находка при небременна ремонтна свиня