Чести валежи ще бавят сезонните дейности в полето и градината

През следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с чести валежи. Вегетационните процеси при земеделските култури през повечето дни от периода ще се осъществяват с умерени темпове, при температури около и под нормата за третото десетдневие на април.

При пшеницата и ечемика масово ще протича фаза вретенене, а на отделни места в Дунавската равнина ще се наблюдава преход от братене към вретенене. В тези фази посевите трябва да се обследват за появата, плътността и степента на развитие на някои иконимически важни болести и неприятели – брашнеста мана и обикновена житна пиявица.

При зимната рапица ще се образуват разклонения и цветни бутони.

При трайните насаждения наблюдаваните фази ще са разпукване на пъпките, цъфтеж и разлистване. През периода не се прогнозират отрицателни минимални температури и слани, които биха нанесли повреди по овощните видове.

Честите, на места и значителни валежи ще ограничават възможностите за работа на полето и сезонните агротехнически дейности – предсеитбени почвообработки на полетата и сеитбата на пролетните култури (царевица и слънчоглед).

Нестабилното време ще възпрепятства растителнозащитните пръскания при земеделските култури.

По-малка вероятност за валежи, повишаване на температурите и временно подобрение на агрометеорологичните условия се прогнозират през първите дни от втората половина на периода.