Призовават ЕК да набележи мерки за прекратяване на клетъчното отглеждане на селскостопански животни 

Европейската комисия да действа сега, призовават от фондация "Четири лапи", след като мнозинството от членовете на ЕП подкрепиха Европейската гражданска инициатива в изслушването за инициативата „Край на клетките“. Тя иска забрана на клетъчното отглеждане на селскостопански животни и преминаване към решения без клетки.

В рамките на изслушването депутатите от повечето политически фракции подкрепиха инициативата и призоваха за Европа без клетки. В ЕС 180 милиона кокошки, 112 милиона зайци, 40 милиона патици и гъски, 10 милиона прасета и 1,2 милиона телета все още са затворени в клетките днес, но ако Европейската гражданска инициатива постигне целта си, това скоро ще се промени.

„Изслушването показа, че преобладаващото мнозинство от членовете на ЕП подкрепя инициативата за прекратяване на отглеждането на селскостопански животни в клетки в европейското земеделие. Инициативата събра над 1, 4 милиона подписа и беше подкрепена от над 170 организации, показвайки, че европейската общественост е за Европа, свободна от клетки,“ каза Пиер Султана, директор на европейския офис по политики на "Четири лапи". „Броят на подписите, както и броят на членовете на Европейския парламент, подкрепящи исканията, изпращат ясен призив за действие към Европейската комисия: време е да се забранят клетките веднъж завинаги.“

Селско стопанство без клетки, което да стане задължително в ЕС, не само ще подобри благосъстоянието на стотици милиони селскостопански животни, но може да върви ръка за ръка с икономически ползи. Еврокомисарят Януш Войчековски подчерта, че самите производители са жертви на интензивно земеделие. Субсидиите от ЕС могат и трябва да се използват за подпомагане на земеделските производители при преминаване към селско стопанство без клетки и за прилагане на алтернативни методи за насърчаване на хуманното отношение към животните и създаване на справедливи условия за производителите.

„В момента различните държави имат много различни разпоредби, когато става въпрос за отглеждането в клетки“, обяснява Пиер Султана, „Чрез забрана на клетките в ЕС се създават равни условия, които предлагат равни възможности за производителите във всички държави-членки. Преминаването към свободно отглеждане без клетки е важно за хуманното отношение към животните, както и за защитата на единния пазар от внос, който не отговаря на стандартите. “

Това твърдение беше подкрепено от европейски народни представители от различни страни. Българският евродепутат Андрей Слабаков се включи в изслушването с изказване, че по принцип подкрепя инициативата и е съгласен, че условията, при които се отглеждат животните, могат да бъдат подобрени много. Освен това той призова за еднакви стандарти за продуктите, които влизат в ЕС и за конкретни финансови мерки за производителите.

„Това изслушване показа, че надеждите ни в началото на инициативата и желанието за по-хуманно отглеждане на кокошките, зайците, прасетата и гъските се споделя не само от отделни производители и представители на бизнеса, които вече са предприели стъпки в тази посока, но и от голяма част от обществото и от неговите представители в Европейския парламент“, каза Магдалена Пенева, ръководител на отдел „Програми“ в  "Четири лапи". „В България инициативата беше успешно подкрепена от необходимия брой граждани, както и от няколко български организации, с които се обединихме зад исканията за по-добър свят за животните, които в момента се отглеждат в тесни клетки.“

„й-скоро и да предложи подкрепа на земеделските производители, за да им помогне при внедряването на решения без клетки“, казва Пиер Султана. „Европейските граждани и техните избрани представители са представителни за исканията на хората и те бяха много ясни: времето за отглеждане на селскостопански животни в клетки е приключило и бъдещето не включва клетки.“