Количеството на фуражите зависи от възрастта им

През първите 5 дни пуйчетата се хранят със смлян комбиниран фураж, след което се преминава към гранулиран с диаметър на гранулите 2-3 мм. След като пуйчетата поотраснат, дебелината на гранулите може да бъде 5 мм, а по-късно - и до 8 мм.

Каква е консумацията на пуйки със средно живо тегло:

* първа седмица - 10 г,

* втора – 18-20 г,

* трета - 20-25 г,

* четвърта - 40-50 г,

* пета - 70 г,

* шеста - 85 г,

* седма - 100 г,

* осма - 130 г,

* девета - 135 г,

* десета - 140 г,

* единадесета - 160 г,

* дванадесета - 190 г,

* тринадесета - 210 г,

* четиринадесета - 220-225 г,

* петнадесета - 250-270 г.

Прилагат се различни начини на хранене на пуйчите стада, като

част от комбинираните фуражи се заменя

с други концентрирани фуражи - царевица, жито, ечемик, овес, зърнено-бобови, отделно или смесени заедно. Те са по-подходящи при полуинтензивното отглеждане и угояване на по-примитивни породи.
Специалистите не ги препоръчват, когато се отглеждат пуйки за стоково производство - угояване или носачки. Ако се налага да бъдат използвани, е необходимо смеската да бъде добре изчислена и все пак дозирана, доколкото това е възможно.

Възрастните пуйки консумират по 250-270 г фураж, а пуяците - 250-350 г. 
Снимка pxhere
Възрастните пуйки консумират по 250-270 г фураж, а пуяците - 250-350 г. Снимка pxhere