Когато се лекуват някои заболявания по пилото и по пчелите, лекарствата трябва да се дават смесени със захарен сироп или, както се нарича, - лечебен сироп. За получаване на очаквания ефект трябва строго да се спазват предписанията на ветеринарните специалисти по болестите на пчелите.

Внимание: през април се провеждат третиранията на пчелните семейства с медикаменти срещу вароатозата. Дозата на употребяваните медикаменти трябва да се спазва. Защото, ако се дадат в по-малко количество, не са достатъчно ефективни. А ако се предозират, може да се увредят и пчелите.

Заредете пчеларската аптечка

Напомняме ви, че тя трябва да съдържа разрешените за употреба медикаменти в ЕС.

* Варостоп - срещу вароатоза.

* Екостоп - биологичен продукт - срещу вароатоза.

* Нозестат - срещу нозематоза.

* Фунгисан - срещу аскосфероза.

* Стартовит - за повече пчели и мед.

* Апитонус - въглехидратна храна за пчели.