Ранните домати се засаждат в градината, когато температурата на почвата е достигнала 10 градуса. Ориентировъчно се дават следните срокове:

* За Южна България и по Черноморието от 5 до 15 април;

* В Северна България - след 20 април.

Разбира се, напомняме на градинарите, че това са приблизителни дати. Преди всичко засаждането зависи от температурните условия през периода.

Изисквания за разсада:

* Растенията, които ще разсаждате в лехата, трябва да се здрави, тоест без повреди от болести и неприятели.

* Необходимо е предварително да сте закалили разсада, за да може да се приспособи по-лесно към външните условия.

* Използвайте само качествен разсад. Той трябва да има следните характеристики: да е висок 20-25 см; стъбло да е дебело и не много дълго; междувъзлията да са дебели; да има добре оформено съцветие; корените да са здрави и да са с почва около тях; цветът на листата и стъблото да е тъмнозелен.