Не бива да останат за измиване през лятото

Как най-добре да се почисти бъчвата след изпиване на виното или наливането му в бутилки, ни пита Гергана Иванова от Пазарджик, млад домашен винопроизводител.

Отговор:

След изпиване на виното или наливането на останалото количество в бутилки веднага трябва да се положат грижи за почистването на бъчвата. Тя е нежен и капризен съд, който не търпи изоставяне, дори и за кратко време.

Ако има утайка или малко вино

Ако тя е малка и в нея е останала 2-3 литра гъста утайка, първо се наливат 8-10 л студена вода, разклаща се добре за разбиване на утайката и се излива.

При положение, че в бъчвата ви е останало 8-10 л мътно вино, то може да се излее и изхвърли, или да се използва за изваряване в ракия.
До изваряването обаче е редно да се съхранява в пълен съд, защото иначе ще цветяса. А ако се държи по-дълго време може и да вкисне, което не бива да се допуска, защото пак ще се изхвърли.

След отстраняване на утайката помиришете през враната какъв дъх усещате.

Ако се долавя мирис на плесен или оцет, в бъчвата се наливат 10 л гореща вода, поставя се тапата и се разклаща - необходимо е горещата вода да облее цялата вътрешна повърхност, да се обърне и към двете дъна.

След това водата се излива и бъчвата се изплаква 2-3 пъти със студена вода. Последната вода от изплакването трябва да е съвсем бистра.

И след миенето се прави напушване

Бъчвата се обръща с отвора (враната) надолу за отцеждане на водата. И докато още е влажна се напушва със серна лента.

Образувалият се при изгаряне на сярата по лентата серен двуокис се свързва с влагата по дъгите и се образува серниста киселина, която дезинфекцира дъгите. Останалият несвързан серен двуокис запълва пък празното пространство. Така обработена бъчвата спокойно може да съхрани до новата гроздова реколта.

Докато още е влажен, дървеният съд се напушва със серна лента
Докато още е влажен, дървеният съд се напушва със серна лента