Извършва се на няколко етапа, за да се прибира по-лесно

Градинският фасул се отглежда като първа култура при пролетна сеитба и като втора - при лятна сеитба.

Имайте предвид, че:

* Фасулът е топлолюбива и светлолюбива култура.

* Семената поникват при температура над 10 градуса, а оптималната е 21-23 градуса.

* Фасулът е особено взискателен през цялата вегетация към почвената и въздушната влажност.

* Не е много придирчив към почвата, но не го сейте на много тежки, студени и кисели почви.

* Не е взискателен към торенето, тъй като усвоява азот от въздуха, но след поникването в началните фази на растеж се нуждае от азотно торене.

Тънкости:

Зеленият фасул се засява в гнезда или в редове.

В зависимост от срока на сеитба се извършва и подготовка на лехата. Препоръчително е почвата да се обработи добре до т. нар. градинско състояние.

В зеленчуковата градина зеленият фасул най-често се отглежда на гнезда. Семената се засяват на дълбочина 5-6 см, а посевната норма е според сорта и трябва да е изписана на етикета на опаковката.

Семената се засяват на ръка, като във всяко гнездо се поставят по 4-5 семена.

* Ниските сортове се засяват на разстояние 50-60 см между редовете, а между гнездата в реда - на 30 см.

* Вейковите сортове се засяват на разстояние 80 см между редовете, а между гнездата в реда - на 40 см.

Видове:

Разпространените у нас сортове се отнасят към две групи:

* Увивен или вейков фасул, който е с високо стъбло.

* Неувивен или нисък и пешак, който има ниско стъбло с храстовидна форма и с височина 30-50 см.