Шефът на фонд "Земеделие": Не засяга глобите за къщите за гости, печелим за тях всички дела

Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно обяви за нищожна методика за определяне на санкции по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г. Решението потвърждава вече издаден акт за отмяна от тричленен състав на ВАС от юни 2020 г. Мотивите са, че изпълнителният директор на фонд „Земеделие", утвърдил методиката не е овластен нито от Конституцията, нито от закон да издава такива нормативни административни актове.

Реално обаче решението на съда няма да има последствия за постановените глоби за нарушения по селската програма.
"Не ползваме тази методика, а новите, които са издадени, след като Народното събрание през август 2020 г. делегира на изпълнителният директор на фонд "Земеделие" това право с промени в Закона за подпомагане на земеделските производители", обясни за "Български фермер" шефът на фонда Васил Грудев.

Правилата за налагане на санкции са публикувани и в "Държавен вестник", което е друг от мотивите на ВАС за отменената стара методика. Всъщност то става по конкретно дело за наложена санкция на земеделски производител, който я оспорва. Но дори и той нямало да се възползва и да я избегне, защото щял да бъде преиздаден акт по новите методики. Подобен казус имаше и през 2019 г., когато отново петчленката на ВАС отмени тогавашната методика за санкции за нарушения по ПРСР, но веднага беше издадена нова.  

Категорично не е вярно, че с решението на ВАС санкциите, наложени за къщите за гости ще бъдат избегнати, коментира още Грудев. Нещо повече, по тях фонд "Земеделие" печелел всички дела и на втората инстанция на съда.