Увеличава се делът на преработените лечебни растения

През 2020 г. износът на билки от страната е спаднал с около 20% до под 9 хиляди тона, сочат данни на Българската асоциация на билкарите. Въпреки това експортът на лечебни растения е все още до над 50 държави, а търсенето продължава да е най-силно от Германия.
През последните години събирането на билки у нас е намаляло.Това се потвърждава и от данните на Министерството на околната среда и водите. Отчетите за ползвани лечебни растения през 2020 г. на територията на цялата страна според специалния режим на опазване показват, че са събирани много по-малки количества от разрешените.

„Това не се дължи единствено на кризата около пандемията на COVID-19 през 2020 г., а е тенденция, която се наблюдава през последните години“, обясниха от министерството.

Според асоциацията на билкарите причините за тази тенденция са липсата на работна ръка и завишените изисквания за качеството.
Въпреки това в последните години билките, които се събират у нас и се изнасят като преработена суровина, са с по-висока добавена стойност – 95% от тях са в преработено състояние.

Според данни на асоциацията около 80% от българските билки са за износ. Основните пазари освен Германия са още Швейцария, Италия, Франция, Испания Полша, Чехия, Словения, САЩ, страни в Южна Америка и Азия.

За да е успешна реализацията, при отглеждането и събирането на билки е много важно всяка година да се следят тенденциите, налагани чрез маркетинговите подходи, съветват опитни производители.

Още четете в новия брой на "Български фермер"