При прегледа на пчелните семейства проверете дали пчелите са опаразитени. За целта трябва да изчовъркате с клечка по няколко килийки с търтеево или изостанало по края на питите неизлюпено работническо пило. Така ще видите има ли кърлежи върху ларвите и какавидите.

Какво може да установите при рязко застудяване:

* Липсата на храна води до изхвърляне на запечатаното пило при застудяване на времето.

* Изхвърлянето става не толкова поради това, че запечатаното пило е простудено. Причината е изсмукването на соковете му за изхранване на пчелите и опасност от умиране от глад.

* Ако нямате възможност да сложите готов мед за попълване на запасите, дайте захарен сироп, включително и наливан в пити.Така се дават по-големи количества наведнъж.

Ако имате от есента

пити с прашец

в началото на пролетта ги напълнете със сироп (1:1) и ги поставете в гнездата до пилото. Така се прави пълноценно подхранване на пчелите с белтъчна и въглехидратна храна. А това е силен подтик за активно развитие на пчелните семейства.