С един месец се удължава срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г. със , съобщават от земеделското министерство. 

Целта е да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор "Тютюн".

Срокът за подаване на документи се удължава до 30 април 2021 г., включително, съгласно нова заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева

Съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, тютюнопроизводителите се регистрират всяка година до 31 март.