Комплектът от четири машини с отличие „Синя кокарда“ на EIMA 2021 може да бъде ефективен инструмент за всеки овощар, градинар или лозар

Пролетната кампания до дни започва и в овощарството, зеленчукопроизводството, лозарството. В статия за рисковете в овощните насаждения „Български фермер“ писа, че върху ефективността им оказват влияние много фактори. По-съществено значение имат: екологичните условия и изисквания, биологичните особености на видовете, технологиите за отглеждането, материалните и трудовите разходи, механизирането на производствените процеси, себестойността и конкурентоспособността на продукцията. Всичко това оказва влияние върху продуктивността, оптимизирането на производството и качеството на плодовете и зеленчуците.

Как и с какво да се постигне търсеният ефект? Отговорът е еднозачен: с инвестиции и иновации. Инвестициите се планират, а иновациите вече са на агропазара. Свое решение дават и организаторите на EIMA International, големият агропанаир в Болоня. Те, принудени от пандемията,

направиха онлайн обичайните си конкурси

за нови технологии и машини. Сред голямото разнообразие от интересни идеи имаше и такива за машини и оборудване, конкретно ориентирани към овощарството, с подчертан акцент върху тяхната екологосъобразност. Позволихме си да изберем четири образци с такава характеристика измежду 55 отличени в конкурса за технически новости. Нашият избор падна върху номинации от секцията Оборудване и съоръжения с висок принос в областта на екопрактиките и приложението на новите норми и правила за защита на околната среда.

Присъдено им бе отличието „Синя кокарда“ за значителен принос в усилията на аграрната общност за опазване на хигиената на полето, за съхранение на чистотата на продукцията и здравето на земеделските стопани. Съчетани в комплект тези четири машини могат да бъдат ефективен инструмент за всеки овощар, градинар или лозар в начеващата пролетна кампания.

Един елемент от комплекта е

авангардната навесна торачка

за овощни градини, лозя и полски култури DMC SW5. Иновативното в нея, според журито на EIMA, е измервателната система в товарните бункери, възможността за разграничаване на дозите на десния и левия разпределител на тор, автоматичната комуникация с трактора чрез ISOBUS. Предимствата й са намаляване на вредното въздействие върху въру почвата и въздуха, както и подобрение на агрономическите резултати. Торачката е приведена в съответствие с принципите на Земеделие 4.0: променлива скорост, прецизно приложение, широк обмен на данни, настройка чрез специално приложение.

Друга съставна част от условно съставеното от нас съчетание от наградени със „Синя кокарда“ машини е вентилаторната пръскачка CAFFINI, която има и още една награда – „Червена кокарда“. По същество, тя е

интелигентно устройство за третиране

на овощни масиви с електрически задвижван вентилатор и дюзи за модулация на импулсна ширина. И двете решения са приложени в градинарска пръскачка за първи път. Електрическият мотор за вентилатора позволява прецизно да се контролира въздушния поток в зависимост от местни полеви условия и характеристиките на навеса. В допълнение, новият тип дюзи увеличават възможността за управление и контрол върху на изпръскването и количеството на работния разтвор. Общият резултат е твърде важен: намаление на отрицателното въздействие на замърсяването в полето и на атмосферата в района на действие на CAFFINI.

Естествено, и за двете машини е нужен енергоносител т.е. трактор, към който да се агрегатират и да работят ефективно. В листата на

малките трактори, подходящи за овощни насаждения

отличен със „Синя кокарда“, е ANTONIO CARRARO SRX 5800/6800 Tora, тесен, компактен, високо специализиран. При него голямата иновация е, че тракторът, макар и с размерите на предишната серия, е снабден с по-мощен двигател, оборудван е с DPF филтър, отговарящ на регулацията на емисиите Stage-V. Теглителната му сила, ергономичност и комфорт за оператора се увеличават чрез оптимално действащата хидравлична верига и реверсивната седалка. Тези предимства се подсилват и от възможността SRX 5800/6800 Tora да бъде оборудван с кабина. С него могат да се извършват агротехнически обработки и на много трудно достъпни места и терени.

В това семейство от елитни машини от ново поколение присъствието си успешно защитава и

хибридната комбинация NOBILI

на CNH Industrial, която представлява удачна симбиоза от електрическа пръскачка и електро мулчер, задвижвани от трактор с e-Source (елзадвижване). Целта е: с едно минаване няколко операции.Тя се постига чрез комбинация от задвижван от ВОМ електрически генератор, монтиран на специализиран тесен трактор. Така в овощната градина или в оранжерията се работи едновременно с мулчер и пръскачка, задвижвани само от електричество. Внедрен е и протокол ISOBUS. Различното от досега познатите подобни хибриди е електрификацията както на мулчера, така и на пръскачката. Те се използват с конвенционален трактор с двигател с вътрешно горене, но с генератор, монтиран в него. Увеличава се прецизността на комплексната машина и обхвата й на позициониране, облекчава се управлението и контрола, свива се ъгълът на завиване, нараства продуктивността и се намалява въздействието върху околната среда.

Представеният комплект от машини за овощарство и лозарство свидетелства, че иновациите

остават ключовата тема

за EIMA International, голямото изложение за агротехника, което ще се проведе в Болоня от 19 до 23 октомври 2021. То, както и другите подобни световни техно панаири SIMA, Agritechnica и т.н., представлява витрина на технологии от последно поколение, прилагани в селското стопанство. След като мениджмънтът на EIMA, принуден от корона кризата, отложи провеждането му, бяха организирани онлайн два големи конкурса за Трактор на годината и за Технически иновации. И двата бяха журирани от high специалисти и фермери професионалисти.

В първото състезание бяха избрани машини в четири категории: „Трактор на годината“, „Най-полезен трактор“, „Най-добър специализиран трактор“ и „Устойчив трактор“. На 18 декември 2020 г. онлайн бяха обявени призьорите. В първата категория

отличен беше Massey Ferguson 8S.265

За него разказахме подробно в няколко публикации, а в началото на март т.г.той ще бъде демонстриран в базата на фирма Varex край Пловдив. Във втората призът бе получен от Valtra G 135 Versu, в третата категория пробедител излезе Fendt 211V Vario. А за най-устойчив трактор бе определен Claas Axion 960 Cemos.

Организаторите на болонския технопанаир не спряха дотук и организираха и втори голям конкурс за иновативна агротехника, високотехнологично оборудване и дигитални приложения. Журито оцени множество предложения и избра сред тях 55 постижения на най-висока техническа мисъл, идеи, подходи и практически ползи в областта на свързаността и възхода на дигиталното земеделие. В центъра на вниманието бяха продукти и системи от ново поколение. Бяха определени

победители в три категории

Първата е Технически иновации („Червена кокарда“) за оригинални и непоказвани устройства и конструктивни решения, които се открояват с ефективност и способност за подобряване на производителността на селскостопанската техника. Във втория раздел бяха представени оборудване и съоръжения с висок принос в областта на екологическите практики, приложението на новите еконорми и правилата за опазване на околната среда. На тях бе присъдено отличието „Синя кокарда“. В третата секция бяха откроени продукти с принос в усъвършенстване на вече утвърдени на пазара и в практиката машини, инструменти и конструктивни решения, които подобряват на производителността на селскостопанската техника. Те са означени с „Оранжева кокарда“ и са определени като „Отбелязвания“. 

Официалната церемония по награждаването на отличените в конкурсите носители на наградите на EIMA international ще се състои присъствено през дните на реалното изложение от 19 до 23 октомври 2021 г. в Болоня. То, противно на досегашната практика, ще се случи за първи път, почти едновременно, в една година с Agritechnica, която беше отложена за ноември 2021 г.

Според организаторите от FederUnacoma, италианската асоциация на производители на селскостопански машини, събитието ще бъде първото в сектора на агротехниката, което се провежда „физически“ след ограниченията от пандемията. Ако, добавяме ние, не го изпревари през май в Стара Загора БАТА АГРО 2021.