На 22 февруари екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно улови и постави сателитен предавател на крилото на къдроглав пеликан в района на Атанасовско езеро край Бургас, съобщават от неправителствената организация. Това е първият къдроглав пеликан с предавател в България.

Събраната информация ще е от изключителна важност за бъдещето му опазване. В момента данните от предавателя показват, че все още е в района, като нощува и се храни в различни части на Бургаските езера.

Това е четвъртият уловен за този сезон къдроглав пеликан от експертите на БДЗП. Останалите птици, които са маркирани само с цветни пръстени, също бяха наблюдавани на терен от екипа и изглеждат в добро здравословно състояние.

Улавянето и маркирането на възрастни пеликани

се прави за първи път в България

и е голям напредък в изследването на този рядък вид, подчертават от организацията.

Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия ще разберем повече за екологията и заплахите за къдроглавия пеликан, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

Изследването на вида чрез сателитна телеметрия, се осъществява в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк „Персина“, Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта. Скоро данните от предавателя ще бъдат качени на сайта на проекта www.life-pelicans.com и ще може в реално време да се следят придвижванията на птицата.