Прогнозираните минимални температури ще са опасни за най-напредналите в развитието си овощни култури

Дукена ЖОЛЕВА,
агрометеоролог при НИМХ

След краткотрайно застудяване в началото на март, през повечето дни от първата половина на месеца агрометеорологичните условия ще се определят от температури, близки до климатичните норми и до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. Условия за протичане на вегетация при есенниците ще има в южните райони на страната.

Съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и трайните насаждения се прогнозира след средата на месеца.

През третото десетдневие развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-ускорени темпове, при наднормени топлинни условия. В края на месеца при пшеницата и ечемика ще протича масово братене и преход към вретенене при посевите в част от южните и югоизточните райони. При рапицата, зимувала във фаза розетка, ще протича масово формиране на разклонения.

През март при овощните култури ще се наблюдават различни фази - от набъбване и разпукване на пъпките до фазите цветен бутон и цъфтеж при ранноцъфтящите костилкови видове (бадем, кайсия, праскова) в южните райони и на места в Дунавската равнина, където наднормените температури през февруари провокираха преждевременно развитие при овошките.

Прогнозираните минимални температури, до минус 7°С, ще представляват опасност за най-напредналите в развитието си овощни култури във фазите бутонизация и цъфтеж.

Очакваните валежи през месеца, близки до нормата, ще увеличават почвените влагозапаси и в двуметровия слой. В края на февруари в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при зимните житни култури в еднометровия слой бяха с нива близки до ППВ (пределна полска влагоемност). Изключение имаше на места в Дунавската равнина (Бъзовец, Новачене, Павликени) и югоизточните райони (Сливен, Карнобат, Долни чифлик), където влагозапасите при пшеницата в еднометровия почвен слой бяха под 90% от ППВ.
Подходящи условия за сезонните агротехнически дейности: предсеитбени обработки и сеитбата на ранните и средноранните пролетни култури (фий, овес, пролетен ечемик, грах); профилактични предцъфтежни третирания при овошките срещу редица болести – ранно кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прасковата, струпясване и др., ще има през повечето дни от първото и през втората половина от третото десетдневие.

Прогнозираните чести валежи през второто и през първата половина от третото десетдневие на март ще поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве и по тази причина на места в южните райони ще бъдат пропуснати агротехническите срокове при сеитбата на слънчогледа. Оптималният срок за засяването му в Южна България настъпва в периода 15-20 март, а в Дунавската равнина започва от средата на третото десетдневие.