Прието е в нашата страна 2 пъти годишно да се третират овцете срещу заболяването метил. Есенно време - октомври и ноември, и през март на овцете трябва да се дават препарати срещу метил.

Обикновеният метил (фасциолозата) е едно от най-честите паразитни заболявания на овцете в районите със заблатени и мочурливи пасища. Там се развиват паразитите и

овцете се заразяват от
тревата и пиенето на вода

Паразитите сериозно увреждат черния дроб, което води до:

* обща отпадналост;

* появяват се отоци под челюстите;

* животното отслабва телесно;

* получава диария.

Внимание!

1) Ако не се вземат мерки,може да се стигне до смърт.

2) Лечението се извършва с препарати, които се предписват само от ветеринарен специалист.