А за да поддържате оптимален микроклимат в помещението, постелята трябва да е винаги суха и чиста.

* Температурата трябва да е постоянна - 15-18 градуса. Затова сложете термометър, за да я следите.

* Влажността на въздуха да е в границите на 50-60%.

* Вентилацията трябва да е много добра. Това означава, че е необходимо да осигурите

постоянен достъп на чист въздух

Най-доброто решение в случая е високо горе в помещението да има малко прозорче - така студеният въздух ще пада надолу и, размесвайки се с топлия, няма рязко да охлажда помещението.

Запомнете: правило номер едно при отглеждането на всички домашни птици и животни е да се избягва течението.

Кокошарникът трябва да е достатъчно просторен, с кацалки, хранилки и поилки. Гъстотата на отглеждане за по-тежките породи е 5 кокошки на 1 кв. м , а при по-леките - 6 броя на 1 кв. м.