Новият разработен прототип се справя със същата скорост като човек

Индустрия за овощни дръвчета в Япония изпитва все по-голям недостиг на работници и застаряване на съществуващите. Японската национална организация за изследване на земеделието и храните (NARO), университетът Ритсумейкан в Киото и производителят на автомобилни части DENSO Corp., работят заедно по проекта за научноизследователска и развойна дейност на технологии за автоматизация и агророботи за овощни градини, с цел реализиране на спестяваща труд система за отглеждането им.

Двете ръце берат

Разработен е прототип на автоматизиран робот за събиране на ябълки, японски круши и западни круши във V-образни дървета. Той се движи между дърветата, използвайки навигация за безпилотен наземен автомобил (UGV) и бере плодове с двете си роботизирани ръце. Събраната реколта отива в автоматизираната система за съхранение, настроена на UGV.

Единадесет секунди на плод

Когато контейнер от автоматизираната система за съхранение на плодове се напълни, той се заменя с празен, докато роботът продължава да прибира реколтата. Прототипът бере плод за приблизително единадесет секунди, което е приблизително същата скорост като човек, според NARO.

Оптимални форми на дръвчетата и техники за засаждане

Екипът на проекта е разработил оптималните форми на дръвчетата и техники за засаждане за автоматизирани операции при овошки от девет вида като цитруси и ябълки. Например, плътни техники за засаждане на V-образни дръвчета и такива от други форми.
Учените също така са участвали в научноизследователската и развойна дейност на безпилотни наземни превозни средства (UGV) за различни употреби и автоматизирани роботи за събиране, които работят добре с тези форми дървета.
В този проект университетът Ритсумейкан е разработил софтуер за откриване на положението на плодовете с помощта на сензори и оценяване на зрелостта им. DENSO Corp. е разработил хардуера на робота за събиране на реколтата.