Магданозът е сред най-студоустойчивите култури. Ето защо може да се засява както предзимно, така и рано през пролетта, веднага щом почвата може да се обработва.

Сеитба в 3 стъпки:

* Почвата се окопава добре, като преди това върху нея се разхвърлят минерални и органични торове.

* Обикновено в любителските градини магданозът се засява разпръснато. Дълбочината на сеитба е около 2.0-2.5 см, защото кълновете на растението са със слаба пробивна способност и са много нежни.

* След засяването почвата се притиска леко с дъска и се покрива с тънък слой добре разложен оборски тор.

Магданозът вирее добре в саксия или сандъче на терасата