Концернът се присъединява към мрежата на Nevonex, задвижвана от Bosch

AGCO се присъедини към партньорската мрежа на Nevonex, за да улесни безпроблемната работа на фермерите в техните стопанства. Земеделските производители вече имат възможност да внедрят подобрени цифрови услуги и функции, базирани на Nevonex, върху съществуващото си селскостопанско оборудване AGCO.

Nevonex предлага отворена цифрова екосистема, която позволява по-ефективни процеси в селското стопанство чрез свързаност и автоматизация на оборудването и работните потоци. Nevonex е разработен от Bosch, за да даде възможност за нови функции и автоматизирани процеси на селскостопанска техника. Той осигурява безпроблемно използване на нарастващ набор от цифрови услуги от различни доставчици.

Свързване и автоматизиране на оборудване и работни потоци

Екосистемата Nevonex предоставя техническа инфраструктура, чрез която различни доставчици на селскостопанска технология, ресурси или услуги могат да предложат полезни функции и инструменти за свързване и автоматизиране на оборудването и работните потоци по цялата верига на земеделските процеси.

За тази цел партньорите разработват приложен софтуер, така наречените функции, които след това се изпълняват директно на съответните селскостопански машини.

Пълната интеграция на управляващия блок с активиран Nevonex в електронната архитектура позволява активна намеса във функциите на машината и по този начин автоматизация на работните процеси и тяхното документиране.

Свързване на съществуващи или модернизирани сензори

Допълнителни възможности се предлагат от цялостното свързване на съществуващи или модернизирани сензори на селскостопанската машина. Например текущите условия на полето могат да бъдат взети предвид и по-високи добиви или намалени разходи могат да бъдат постигнати чрез по-прецизно внасяне на семена, торове или защита на културите. Също така е възможно спестяване на време, директно предаване на данни до системата за управление на фермата на земеделеца.

Чрез това сътрудничество с Nevonex AGCO се присъединява към други грижи за култури, семена, Информационна система за управление на земеделските стопанства (FMIS) и компании за прецизно земеделие, включително Corteva, MyEasyFarm, Syngenta, Topcon и Xarvio. Така ще може да предложи разширени цифрови услуги за оборудването си, като същевременно направи тези дейности по-устойчиви чрез по-ефективно прилагане на препарати.