За по-добра почвена структура, по-ниски разходи и по-високи добиви на българските стопани

Системите CLAYDON Opti-Till на английския производител – фамилията CLAYDONS от Източна Англия са добре познати на българския пазар от 2015 г. насам. Те са авангардни и се ползват с много висока репутация от професионалните фермери.

От началото на октомври 2020 г. марката се представлява у нас от фирма ВАРЕКС ООД. Официален вносител и дистрибутор, който чрез изградената в страната сервизна мрежа ще поддържа професионално след продажбено машините CLAYDON.

Гамата от машини CLAYDON се състои от няколко основни типа и модификации: Сеялка за директна сеитба на есенници HYBRID DRILL – в два варианта М навесна и Т прикачна с работни ширини съответно – М 3м. / 4.8м. / 6м. и Т – 6м. / 8м.

Марката предлага също и две модификации на машини за почвена обработка:

- CLAYDON Straw Harrow – с работни ширини 7.5м / 15м

- CLAYDON Terra Blade – с работна ширина 6м

Философията на компанията при разработката на продуктите й е минимална почвена обработка, подобряване на почвената структура, увеличаване на съдържанието на биологична маса в почвата, ограничаване на почвената и ветрова ерозия.

Claydon Opti-Till® е рационален подход за сеитба, който осигурява равномерно, качествено и високодобивно отглеждане на есенни зърнени култури при ниски разходи за производство и оптимизирана печалба от дейността. В центъра на технологията OptiTill® се намира разработената от фамилията Claydon директна сеялка strip Hybrid drill, с нейната патентована дизайнерска концепция.

Как работи водещият работен орган на Claydon и как се постигат резултатите на тази система за сеитба?

Водещият работен орган на сеялката е от чизелов тип и може да бъде регулиран на работна дълбочина от 0 до 15 см съобразно потребностите на кореновата система на съответната култура. Вторият работен орган на изсяващия апарат може да бъде регулиран от регулиращите дълбочината притъпкващи колела, като по този начин дълбочината на изсяване отново се определя много прецизно съобразно потребностите за сеитбено легло на съответната култура.

1. Централно разположените колела за регулиране на дълбочината на изсяване осигуряват извънредно точно поставяне на семената, тъй като те попадат върху консистентна почвена повърхност между редовете и не преминават през засятата площ.

2. Водещите работни органи, които са с предпазител против камъни, имат отварящо напрежение от 600 kg. Това е на практика двойно по-високо от повечето директни сеялки на пазара и позволява на Hybrid сеялката да прорязва почвата, като същевременно я повдига и обогатява с въздух, при това създавайки дренаж за влагата и пространство за свободното развитие на кореновата система на растенията, която да се спуска необезпокоявано в дълбочина.

3. Изсяващите работни органи са с повишена здравина и поддържат постоянна и точна дълбочина на изсяване, като преминават през почвата повдигната от водещите работни органи и я култивират допълнително с избягване единствено на по-големи камъни на пътя им.

4. Подравняващите дъски и завършващата секция от работни органи оставят вече засятата повърхност в перфектно равно състояние и плътност на почвата около семената.

5. Тор може да бъде поставен под семената (преден работен орган) или над семената (заден работен орган) при стандартна конфигурация на машината. При конфигурацията на сдвоени работни органи (която е опционална), торът може да се постави само под семената.

Дизайнът на системите на Claydon са защитени с патент GB 2 400 296 B и EP(UK) 2 051 576 B2 във Великобритания и страните от ЕС. Съществуват и други патенти в други страни.

Зонални култивации – ползите от стимулирането на зони за развитие на корените и зони за сеитба

1. Водещите работни органи култивират зонално като разбиват локалното уплътняване на почвата, обогатяват с въздух и подобряват дренирането.

2. Повечето струпвания на червеи остават незасегнати в процеса на работа safeguarding their numbers, aiding drainage.

3. Корените на растенията също остават в по-голяма степен незасегнати, като допринасят за почвеното биологично съдържание, за подобряване на почвената структура

1. Водещите работни органи създават своеобразни капиляри в почвата (обозначени в син цвят) които допринасят за идеалното развитие на кореновите системи на растенията. Развитието на корените преди зимното застудяване и забавяне на вегетацията на растенията е ключов фактор при формирането на добива от единица площ в последствие. Загубата на органична материя е в минимална степен поради номиналната интервенция на почвата. Наличният азот в почвата е също съхранен.

1. Свободата на проникване позволява бързо и силно развитие на кореновата система, тъй като корените могат бързо да се сдобият с влага и хранителни вещества.

2. Кълняемостта е невъзпрепятствана поради отличната почвена структура. Почвата може да абсорбира значителни валежни количества без да подгизва.

3. Семената са засяти в лехи, така растенията оползотворяват пространствата за растеж, като максимално получават влага и хранителни вещества.

4. Семената са разпределени в работната площ, като се получава повече въздух и светлина в масива, което подобрява фотосинтезата в процеса на растеж.

5. Стъблата помагат за задържането на снега, който да остане в зоната на масива и по този начин да изолира растенията. При повишаване на температурите снегът се топи и водата се дренира в почвения профил. Тези площи се затоплят по-бързо поради по-тъмния цвят на почвата.

1. Целевата култивация осигурява почвената плътност на повече от 50% от полетата. Това помага за последващия трафик на полето.

2. Корените и струпванията на червеи остават незасегнати, предоставяйки дренаж и аерация.

3. Релсовите дълбочини са в рамките на минимума.

4. Полетата са подравнени поради дизайна на хибридната сеялка.

5. Плътността на почвата е равномерна за големи почвени масиви.

6. Капилярните връзки са незасегнати като улесняват движението на водата през периода на вегетация на растенията. Сеитбата на ленти (лехи) предоставя идеалната среда за развитие на червеите, като тяхното действие подпомага почвената структура по много начини.