Температури до минус 12-13оС през февруари без снежна покривка ще застрашат част от посевите

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

През първото десетдневие на февруари агрометеорилогичните условия ще се определят от наднормени температури и на много места в полските райони средноденонощните им стойности ще достигат биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

В края на първото и началото на второто десетдневие се очаква понижение на температурите, което ще възпрепятства преждевременната вегетация при есенните посеви и при някои раноцъфтящи костилкови овощни видове в полските райони на страната. През второто десетдневие прогнозираните средноденонощни температури ще са близки до климатичните норми и ще поддържат в покой зимуващите земеделски култури.

През третото десетдневие агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури, които ще нарушават относителния покой при есенните посеви и принудителния, при част от раноцъфтящите овощни култури.

В края на февруари при зимните житни култури на места в Южна България и по Черноморското крайбрежие ще се създават условия за забавена вегетация, но съществена промяна във фенологичното състояние на посевите не се очаква. При пшеницата ще се наблюдават фазите трети лист и братене. В крайните южни и югоизточни райони при някои раноцъфтящи костилкови видове (бадем, праскова, череша) ще наблюдаваме набъбване, а на места – и начало на разпукване на пъпките.

През февруари прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 12-13оС, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще представляват опасност за късно засетите зимни житни култури прекратили вегетацията си във фаза 2-3 лист и за посевите с рапица, които не успяха да формират розетка през есенната си вегетация.

Очакваните валежи през месеца, около и над нормата, ще повишават влагозапасите в двуметровия почвен слой. Вследствие наднормените януарски валежи, надвишили на много места в страната 140-150 л/кв.м (Враца-146 л/кв.м, Шумен-147 л/кв.м, Варна-154 л/кв.м, Драгоман-158 л/кв.м, Благоевград-145 л/кв.м, Сандански-151 л/кв.м, Хасково-146 л/кв.м, Кърджали-176 л/кв.м, Елхово-163 л/кв.м, Бургас-185 л/кв.м), почвените влагозапаси в еднометровия слой при зимните житни култури достигнаха нива близки до пределната полска влагоемност (ППВ).

През първото и второто десетдневие високото съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава възможностите за провеждане на някои агротехнически дейности -подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове и провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик).

През месеца по-подходящи условия за резитби в лозовите и овощните насаждения и за зимните растителнозащитни пръскания при овошките ще има през повечето дни от първото и третото десетдневие.