Изключително ниските температури са опасни за семействата 0 Не чистете снега от покрива – той задържа топлината

Спокойното зимуване на пчелните семейства е от първостепенна важност. И трябва да го осигури пчеларят. Но тази година в цялата страна се задържаха изключително ниски температури, придружени от обледеняване.

Затова трябва по-често да проверявате състоянието на всяко пчелно семейство. Огледайте за повреди от бурните ветрове, за евентуални щети от диви или домашни животни и от обилните дъждове и снеговалежи.

Ако сняг или ледена кора покриват входовете на кошерите

трябва незабавно да ги отстраните, за да не се задушат пчелите от недостиг на въздух. Но изтъргването на леда трябва да става внимателно, за да не се смущават пчелите. А натрупаният сняг върху кошерите не се почиства, за да пази семейството като кожух от студените ветрове и ниските температури.

Препоръчително е пчеларят редовно да се осведомява за състоянието на пчелните семейства. Това се прави, като ги прослуша с помощта на мека тръба, подпъхната във входа на кошера.

Какво означават звуците, които ще чуете:

* Равномерното жужене, което при почукване върху кошера се усилва и постепенно затихва, е признак за добро състояние.

* Слабият шум е признак за гладуване, което най-вероятно се дължи на изпразването на питите.

* Забележите ли при входовете кристалчета мед, значи, че медът в питите е кристализирал и е недостъпен за пчелите.

* А тревожното жужене е указание за лошокачествена храна или за присъствието на мишки.