Градинарите, които отглеждат ранни картофи, да се готвят

22 януари 2020
Зеленчуци
33390
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

За това производство се използват предварително рътени клубени

Градинарите от южните райони на страната, както и по Черноморието, са първите, които започват да засаждат картофи в градините си. Ранното производство е препоръчително да се прави с рътени картофи, тъй като растенията се развиват много по-бързо, съответно продукцията е готова по-рано.

Рътенето е процес, който трябва да започне месец и половина по-рано.

Естествено, градинарите от топлите райони първи залагат картофите, а по-късно и останалите.

Картофите, които на пръв поглед изглеждат лесна култура, могат да се отглеждат в цялата страна. Дори полупланинските и планински райони, са типичните месторастения на културата. Затова и там стават най-вкусните картофи.

Но защо казваме на пръв поглед лесна култура? Защото, за да отгледате повече и по-качествени картофи, които съответно и да запазите по-дълго време, трябва да полагате добри практики. Има известни разлики при различните производства, като поливане, торене, растителна защита, но те не са много големи.

Ранното производство започва при първа възможност, когато условията в дадения район позволят да се направи засаждането. Важно е да се изберат подходящи сортове, които са с по-къса вегетация.

Все пак се препоръчва да се засажда, когато почвата е сравнително топла, за да не се стресират кълновете и да се забави нарастването им над почвената повърхност.

Напояването е задължително

Картофите са сред културите, които задължително трябва да се напояват, за да се получи не само по-добра реколта, но и клубените да са по-качествени.

За съжаление, все още има доста градинари, които подценяват поливането и разчитат само на дъждовете. Затова и не са редки случаите, когато се вадят толкова картофи, колкото се засаждат.

Влагата в почвата осигурява на картофите нормално протичане на жизненоважните за културата процеси - поникване, извличане на хранителни елементи от почвата, добра фотосинтезата, растеж и развитие на растителните органи, включително и на клубени.

Необходимостта от вода е различна в зависимост от фазата на развитие на растенията. Най-малка е в периода на поникването, когато се предполага, че в почвата има повече влага, а и изпарението е по-малко.

С нарастването на растенията, съответно се увеличава и нуждата им от вода. Особено важна е тя по време на залагането на повече клубени и тяхното правилно нарастване и оформяне.

Препоръката е да се забави първата поливка, за да се развие по-мощна и по-дълбока коренова система. След това поливките стават регулярни.

ПРИ ЛИПСА НА ВЛАГА

Картофите са доста чувствителни на недостига на вода в сравнение с други култури. Една от причините е в плитката им и слаба коренова система, която не може да проникне в сбити почви.

Освен това, ако почвата е суха, се ускоряват развитието и съзряването на клубените, но се намаляват броят и размерът им.

Културата се напада от много вредители

Необходима е ефикасна защита

Картофите са култура, която се напада от много и изключително опасни болести и неприятели. За да се опазят растенията здрави през цялата вегетация, което да гарантира и качествени клубените, е важно да се вземат мерки срещу вредителите.

Плевели

Картофите се заплавеляват от различни видове. Особено опасни са в началните фази от развитието на растенията, когато плевелите се явяват сериозен конкурент за топлина, светлина и хранителни вещества.

Най-често в любителските градини плевелите се унищожават чрез обработка. С нея в началните етапи се прави и загърляне на растенията, което благоприятства образуването на клубени.

Болести

Картофената мана е най-важната гъбна болест при картофите, тъй като може изцяло да унищожи предразположените сортове в рамките на две седмици. Гъбата заразява всички части на растението: листата, стъблата и клубените.

Другата, не по-малко опасна болест е алтернарията. През последните години тя нанася щети, които са не по-малки от картофената мана.

Картофите се нападат и от някои бактериални, както и вирусни болести.

Неприятели

Сред основните неприятели са листите въшки, които нанасят двойна вреда, тъй като те пренасят и опасни вирусни болести. Затова мерките срещу тях са от изключително значение.

Колорадският бръмбар, разбира се, е най-разпознаваемият неприятел. Възрастните и ларвите изгризват листата, като могат да причинят пълно обезлистване на растенията.

Картофеният молец, който е сравнително нов неприятел, стана много бързо един от най-важните вредители по културата. Затова градинарите не бива да го подценяват.

Други важни вредители са: телени червеи, нематоди и др.

РАННО ПРОИЗВОДСТВО

Градинарите, които правят ранно производство, задължително трябва да рътят картофите. При рътенето на посадъчния материал, се получават максимален брой кълнове от всеки клубен, които са добре оцветени, дебели и здраво закрепени.

Рътенето ускорява вегетацията на растенията с около 10-15 дни.

Как клубените се рътят вкъщи

Нареждат се по единично в касетки

Рътенето е процес, който започва 40-45 дни преди засаждането на посевния материал в градината.

Препоръчително е за ранно производство да се използват средно по едрина клубени - от 35-55 мм.

Процесът в 3 стъпки:

Посадъчният материал се насипва в единични касетки, като очите на клубените трябва да сочат нагоре. Съдовете се поставят в тъмно помещение, като температурата е около 15-18 градуса. В помещението трябва да се осигури висока въздушна влага, която провокира събуждането на по-голям брой очи. Щайгите с картофите се завиват с полиетиленово платно, за да се запази въздушната влага.

След 8-10 дни касетките се разместват - горните се свалят долу, а долните щайги отиват горе.

След още 8-10 дни, когато кълновете на картофите са достигнали 0.5-0.7 см дължина, рътенето се прекратява и започва втората фаза или така наречената закалка.

При закалката температурата в помещението трябва да бъде 8-12 градуса и се осигурява добро осветление. Светлината задържа растежа на кълновете, но ги прави по-дебели.

Ако не се направи закаляване, рътенето е некачествено, тъй като кълновете са дълги и нежни и лесно се чупят.

Какви са предимства на събудените очи

Много ефективно е за ранното производство, тъй като се съкращава времето за узряване.

Срокът от засаждане до поникване на картофите се намалява с 8-10 дни. Засадените клубени поникват за 15-20 дни, а ако температурите са по-високи - и по-рано.

Растенията се аклиматизират бързо, без стрес, тъй като по-бързо и по-леко преодоляват неблагоприятните климатични условия.

Ако има опасност от късни слани, рътените клубени може да се засадят по-късно.

Практиката показва, че качеството на продукцията е по-добро, кожицата на клубените загрубява по-рано и по-трудно се наранява при изваждане.

Обработката на почвата е от решаващо значение

Препоръчително е да се затопля бързо

Картофите са култура, която изисква предварително много добре подготвена почва, тъй ката продукцията й се формира в нея.

Затова и култура има високи изисквания към механичния състав, физичните и водно-въздушни свойства, както и съдържанието на хранителни вещества в почвата.

Когато почвата е с по-тежък механичен състав, има по-големи буци или е с отъпкан горен слой, развитието на клубените се затруднява, те се деформират.

Картофите имат много добро развитие, ако се отглеждат на почви, богати на органични вещества, които са рохкави, дълбоки и добре проветриви.

Затова за културата се препоръчват почви с лек механичен състав - песъчливи, глинесто-песъчливи и леко до средно глинесто-песъчливи. Те трябва да се огряват от слънцето, да са отцедливи и бързо затоплящи се. Картофите се развиват добре при слабо кисела реакция на почвата.

Неподходящи за картофите са тежките глинести почви и такива с високо ниво на подпочвените води, пролетно преовлажняващи се и бавно затоплящи се.

ТОПЛИНА И ВЛАГА

Кълновете на клубените се нуждаят от влага за растежа си, затова трябва да се засаждат в сравнително влажна почва. Освен това е препоръчително тя да е сравнително затоплена, за да не се стресират кълновете.

И нещо много важно - засаждането трябва да става в добре оформени тирове, които по-лесно се аерират, нагряват и просъхват.

Балансираната храна гарантира реколтата

Когато осигурите нужната храна на растенията, те ще ви се отблагодарят с повече продукция, която е и по-качествена.

Картофите се развиват и дават по-богата реколта, ако се торят балансирано. То включва внасяне на азотни, фосфорни и калиеви торове. Торенето само с азотен тор или дори с оборски тор - не е ефективно. Освен това може да се стигне и до негативи - удължаване на вегетацията, образуване на по-малко клубени, податливост на заболявания и др.

Картофите се нуждаят и от микроелементи, като манган, магнезий, калций и др.

Азот, който е отговорен за растежа на растенията, се внася при засаждането и по време на вегетацията. Количеството му се определя от климатичните условия, плодородността на почвата, количеството оборски торове внесени до момента.

Фосфор влияе върху образуването и броя на клубените, т.е. определя добива.

Калият е отговорен за качеството на продукцията, например подобрява съхраняемостта.

Фосфорът и калият се внасят през есента с основната обработка на почвата. Микроелементите обикновено се дават чрез листото подхранване, което се прави през вегетацията на растенията.

Още от Зеленчуци
0

Колкото и магданозът да изглежда лесен за отглеждане, не е точно така. И проблемът идват от това, че семената му поникват много трудно. Освен това понякога се изяждат от някои почвени вредители

0

За да имате зелен лук и чесън за пролетта, сега е времето да засадите луковичките или да засеете семена, ако сте си отгледали. За целта почвата се обработва много добре

0

Правят се есенни сеитби * Ориентировъчно в началото на септември в Северна и в средата на месеца в Южна България се сеят семената на главеста салата и маруля

0

* 25 дни - репички * 30 дни – салата крес * 45 дни - спанак * 65 дни - ранни моркови * 75 дни - краставици, царевица * 90 дни - грах, фасул * 100 дни - чесън и кромид лук * 105 дни - ряпа * 110 дни –

0

Алабашът е двугодишно кореноплодно растение. През първата година образува късо стъбло и глава, която се консумира. На втората година се развива цветоносно стъбло, с цветове и семена

Последни новини
0

Поне до края на седмицата времето ще се задържи топло, с почти летни температури. Морската вода е с приятна температура – 23-24 градуса и всичко това предполага едно удължаване на лятото

0

Екипът на министерството ще положи усилия преходната национална помощ за тютюнопроизводителите да бъде изплатена възможно най-рано през 2021 г., така че средствата да дойдат навреме

0

Общо 33 860 заявления за подпомагане бяха подадени по извънредните мерки COVID 1 и COVID 2, съобщават от ДФ "Земеделие". По подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани

0

При азотните, които са решаващи за добива, поставянето им в непосредствена близост до кореновата система е много важно, тъй като се намаляват загубите от излитане или измиване Съвместното внасяне на

0

Близо 60 фермери събрали реколтата на свой колега, след като получил инфаркт, съобщава Washington post.  В началото на септември Лейн Ънхем карал комбайна си в поле с твърда пшеница в Северна Дакота

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:През август при по-късните сортове лози е добре да продължите растителнозащитните пръскания срещу причинителя на брашнестата мана (оидиум ). Това е правилно да се прави до прошарване на зърното. При...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

160, с 51 повече от вчера, са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 3526 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 19 283, от които 4637 активни

Подозренията са , че са свързани със зачестили взривове във военните ни заводи   Освен това търсели връзки за това ремонтите на съветска техника да се извършват в одобрени от Кремъл обекти За по-малко от година България гони трета партида руски шпиони. Никога досега българското контраразузнаване, прокуратурата и дипломацията не са заемали толкова

След като показа, че може да пее талантливо джаз почти колкото Луис Армстронг, Ники Сотиров ще се включи в детективския панел на “Маскираният певец”, за да разгадава кои са популярните личности зад маските. Миналата седмица актьорът излезе на сцената, преоблечен като Рицаря, и точно тогава изпя “Какъв прекрасен свят” на Армстронг