Спорът между Европейския съюз и Съединените щати за вноса на произведеното с използване на хормони, който продължава вече над 30 години, окончателно е уреден.
След като миналата седмица в Страсбург Европарламентът потвърди споразумението с преразгледани условия, то може да влезе в сила от 1 януари 2020 г. Първоначално квотата за доставки на говеждо месо от САЩ ще съставлява годишно 18 500 т месо без хормони. След това квотата постепенно ще бъде увеличена до 35 000 т в продължение на 7 години. Отначало на Вашингтон беше обещана годишна квота от 45 000 т .
Но според правилата на Световната търговска организация (СТО) тази квота не може да бъде ограничена само с говеждо месо от САЩ, така че страните износителки като Австралия , Уругвай и Аржентина също може да имат достъп до европейския пазар. Сега тези три държави ще получат разликата във вид на безмитни квоти за свободна търговия за доставка на говеждо месо.
Според председателя на Търговския комитет на ЕС Бернд Ланге споразумението със САЩ позволява вноса на „висококачествено и несъдържащо хормони американско говеждо“.
Но Франция рязко критикува споразумението със САЩ заради непоследователната търговска политика на ЕС, която допуска вноса на продукция, произведена по по-ниски стандарти в ущърб на европейските производители. Френските животновъди подчертават, че споразумението с Вашингтон не съдържа забрани или ограничения за използването на месокостно месо във фуражите, изхранвани на животните. А тази практика е широко разпространена в САЩ. От Coordination Rurale (CR) също така подчертават разминаващите се стандарти за качество. Въпреки че доставяното говеждо „гарантирано няма да съдържа хормони, то ще постъпва от „угоителни площадки“, където има средно 30000 говеда и където ще се използват антибиотици, което съществено намалява качеството на произвежданото месо. От CR също така предупреждават, че страните, чиито квоти ще бъдат намалени в полза на САЩ може да поискат компенсация. Това е особено важно на фона на споразумението с държавите МЕРКОСУР. Нещо повече, във връзка с митата, които САЩ въвеждат против френските сирена и вина, Брюксел няма никакво основание за отстъпки пред американците, смятат френските производители.