Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе над 360 изнесени приемни в цялата страна през следващите три месеца, съобщиха от службата. В областите Кърджали,Сливен, Монтана ще се проведат над 20 приемни дни.

През месеците януари, февруари и март ще се проведат изнесени приемни във всички области на страната. През януари ще се проведат 64 приемни в 17 области на страната, а през февруари 162, през март приемните ще са 136.

По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Информация за провеждането на изнесени приемни, както другите консултантски и информационни дейности на НССЗ може да намерите на интернет страницата на службата в рубрика „Обучения и информационни дейности“.