След почистването, разхвърляйте торовете

Препоръчително е да ги заорете на 20-25 см дълбочина
В зависимост от това кога се тори се определя и дълбочината на внасяне на торовете.

Така например през есента основното торене на почвата се прави непосредствено преди дълбоката оран на почвата. Ето защо органичните и минералните торове, които са внесени тогава попадат на по-голяма дълбочина - 20-25 см, а може и по-дълбоко, ако се оре механизирано.

Торовете, с които се тори по време на предсеитбената подготовка, попадат на по-малка дълбочина - около 15-18 см.

Най-плитко се внасят торовете, които се предназначени за подхранване на културите. Обикновено те се дават с пролетното прекопаване, което е плитко - 5-8 см.
След почистването на растителните остатъци, наторете и обработете почвата