Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" изразява категорично възмущение и несъгласие с уволнението на доказани професионалисти, директори на горски стопанства, и с политическите назначения на нови директори.
Лесовъди като инж. Венелин Радков (Държавно горско стопанство (ДГС "Кости") и инж. Вергил Байкалов (ДГС "Доспат") бяха уволнени с мотив за неизпълнение на финансовия план за първите 6 месеца на годината. В същото време не се отчитат високи професионални постижения като факта, че и двете горски стопанства притежават международния FSC сертификат, което означава, че горите там се стопанисват по отговорен и устойчив начин, при спазване на баланс между икономическите, социалните и екологичните аспекти. На територията на ДГС "Кости" и ДГС "Доспат" се опазват някои от старите гори в страната. Понастоящем една част от тях е отделена като гори без стопанска намеса и ползване, във връзка с изискванията на FSC сертификата.
Междувременно, за директор на горско стопанство "Царево" е предложен Петко Арнаудов, чието име, в качеството му на бивш кмет на Царево, се свързва с опитите за масово застрояване на крайбрежието на природен парк "Странджа".
Отстраняването на професионалисти с опит и преди всичко с грижа за гората, и назначаването на хора със спорна или откровено лоша репутация, е предпоставка за поощряване на непрофесионализма, корупцията и политическата зависимост, което винаги е за сметка на доброто управление, този път по отношение на горите, подчертават от коалицията.


По делата им ще ги познаете:
Благодарение на инж. Венелин Радков, в ДГС Кости е създадена и функционира система за своевременно регистриране на пожари и нарушители в горите. Освен това се прилага на практика т. нар. Саарландски метод за природосъобразно стопанисване на горите, а запазените вековни гори на територията на стопанството са безспорно доказателство за далновидно управление и принос към бъдещите поколения.
Инж. Вергил Байкалов стана известен, след като успя да възстанови на държавата близо 1 250 декара гори, неправомерно върнати през 2002 г. чрез документна измама. Освен това, той заведе и дела срещу реститутите за пропуснати ползи и заради извършената сеч във вековните гори.
Петко Арнаудов, три поредни мандата кмет на Царево (избиран с подкрепата на БСП), е известен с прозвището "ликвидаторът на Странджа". Той се прочу с редица безобразия, сред които незаконното селище "Златна Перла", устройствените планове на плажа "Корал" и презастрояването на местността "Бутамята" в Синеморец, натиска за промяна в устройствения план на Царево, която да позволи масирано строителство в защитените територии на парк "Странджа".