Натискът да променят начина си на работа предизвиква у тях тревожност и страх

Преходът в областта на храните оказва голям натиск върху селското стопанство и риболовната индустрия да променят начина си на работа. Двама учени от Университета във Вагенинген, Нидерландия са изследвали въздействието на тези промени върху фермерите, рибарите и техните общности. Социалният аспект на тази история досега не е бил разказван.

Университетът във Вагенинген изследва и оказва подкрепа на прехода към по-устойчиви хранителни системи. Неговите учени анализират как селското стопанство и риболовната индустрия влияят върху климата и биоразнообразието. Те разработват технологични и системни решения, за да осигурят по-устойчиво бъдеще. Извършват и икономически анализи, тъй като устойчивото производство на храни трябва да бъде финансово жизнеспособно. Всички тези проучвания предоставят на политиците информация за това как преходът в областта на храните би могъл да се осъществи на практика.

През 2023 г. изследователите от Вагенинген публикуват две проучвания на един често пренебрегван аспект на прехода към храни – социалният. Експертката по публична администрация Розали ван Дам изследва социалните и психологическите въздействия, които изпитват земеделските производители сега, когато са подложени на натиск от страна на правителството да преминат към други форми на земеделие.

Антроположката Марлус Краан изследва въздействието на политическите промени върху нидерландската риболовна индустрия, по-специално по отношение на социалните и културните въпроси. Например, по какъв начин политиката оказва влияние върху идентичността и социалното благосъстояние на рибарите?

Палитра от социално въздействие

"Много малко се знае за социалното въздействие на политиката на преход върху живота на земеделските стопани", казва Ван Дам. "Ето защо започнахме с проучвателно изследване. Проучихме видовете въздействия, с които се сблъскват земеделските стопани и земеделските общности. Нарекохме това палитра на социалното въздействие," обяснява тя.
Ван Дам разграничава пет категории: екзистенциални, психологически, поведенчески, пространствени и свързани с процеса въздействия. Така проучването обхваща много различни видове преживявания. "От една страна, хората се чувстват несигурни в своята идентичност като земеделски стопани или изпитват симптоми на психично здраве като тревожност и страх - някои дори са се чувствали като самоубийци. От друга страна, във фермите и в работата, която извършват фермерите, настъпват промени, докато някои от земеделците всъщност не се чувстват сигурни какви промени трябва да направят." Самият процес на преход също е фактор за фермерите. Те възприемат политиката като сложна и неясна, въпреки че има и фермери, които я смятат за необходима и за източник на оптимизъм.

Благосъстояние и социално сближаване

Краан и нейните колеги изследват и друга група, която има важен принос за снабдяването с храна: риболовната индустрия. През последните години влязоха в сила много промени относно това къде и как определени рибари могат да извършват риболов в Нидерландия и в Европа като цяло. Вследствие на политики като Споразумението за Северно море, забраната за улов на някои видове риби и Брекзит, в Камарата на представителите на Нидерландия бяха приети две предложения за проучване на въздействието на тези нови политики върху риболовната индустрия. Това включваше и разглеждане на стойността на самата индустрия. "Не само от икономическа, но и от социална гледна точка", подчертава Краан.

"Вие имахте възможност да работите в по-голям мащаб, отколкото ние", отбелязва Ван Дам. За целите на изследването на благосъстоянието на фермерите учените провеждат осем дълбочинни интервюта с десет заинтересовани страни, които имат познания за земеделския сектор, като например земеделски адвокат и викарий, който оказва подкрепа на фермерите. Краан и колегите ѝ провеждат проучване, интервюта и девет регионални срещи. "Срещите ни дадоха възможност да се срещнем с широк кръг от хора от сектора", обяснява Краан. "За учените това беше възможност да представят изследването, а участниците можеха да споделят своя опит."

"Тези разговори ясно показаха, че риболовната индустрия не просто осигурява работни места и доходи: тя е важна и за идентичността, благосъстоянието и социалното сближаване на рибарите", казва Краан. "Всъщност, тъй като риболовните лодки често принадлежат на семейни предприятия, а на борда им има предимно местни жители, преходът е нещо, което засяга цели общности."
Политиците могат да използват проучването, за да подобрят осведомеността си за последиците, които може да има промяната в политиката. "Политиките биха могли да отчитат в по-голяма степен опасенията, страховете и несигурността, свързани с прилагането им", казва Ван Дам. "По този начин може да се постигне по-голяма подкрепа."

Залогът е по-голям

Краан разполага с данни за това: 75% от риболовната индустрия се състои от семейни предприятия. Общият брой на екипажите е 1779, но други 12 500 души работят в други части на веригата за доставки, например на рибните борси. "Проучването и интервютата показаха, че за рибарите и техните партньори риболовът е неразривно свързан с качеството им на живот", казва Краан. "В същото време само 4% от капитаните със собствени лодки са уверени, че бизнесът им ще съществува и след пет години. През 2008 г. този процент все още е бил 40%. Несигурността е широко разпространена в риболовната индустрия."

Нидерландският риболовен сектор изпитва големи трудности. Фактори като все по-намаляващите риболовни полета поради Брекзит, изграждането на вятърни паркове и природни резервати, както и нови закони като европейската забрана за импулсен риболов и разпоредбите за азота оказват сериозно въздействие върху сектора. Прекратяването на риболовната им кариера е трудно решение за рибарите, особено след като риболовът е част от тяхната идентичност. Как тези правила се отразяват на рибарите и как те гледат на бъдещето?

"Освен това не става въпрос само за загуба на доходи или за промени в общностите. Залогът е по-голям. Риболовът е и част от историята и културата на Нидерландия, а аз не искам да пренебрегвам и опитните знания на рибарите. Те имат уникални познания за природния свят, за средата, в която работят". Това хранилище на знания сред рибарите в Нидерландия често се използва в научните изследвания. Преброяването на този принос през 2012 г. установи, че 153 кораба са участвали в 43 различни изследователски проекта."

Реална и осезаема несигурност

"Срещнахме много несигурност и сред земеделските производители", добавя Ван Дам. "Трудно е да се намери начин да се включи този опит. Идеята, че хората не знаят къде се намират, всъщност се превръща в политически крясък." Краан кимва утвърдително: "Точно така. Като социален изследовател наистина трябва да останеш наясно с тези интереси. Всъщност много бих искала да направя етнографско изследване и да се потопя във всички тези групи като антрополог за известно време, за да наблюдавам правилно отношенията между рибарите и държавните чиновници," казва тя.

Краан посочва един проблем в сектора на риболова на скариди като пример за несигурността, с която се сблъскват рибарите. "В момента от рибарите се иска да инвестират в нов двигател, за да се съобразят с правилата за азота. В същото време другите условия за получаване на лиценз все още са във въздуха. Така че рибарите могат да направят тази инвестиция - възлизаща на десетки хиляди евро - без да знаят със сигурност дали имат право да ловят риба или не. Но те трябва да решат още сега дали да инвестират или не. Със сигурност това е съвсем реален и осезаем пример за несигурност," казва тя.

Преходите са свързани с хората

Регионалните срещи, организирани от Краан и нейните колеги, се провеждат малко след пандемията. "Хората не бяха могли да обсъждат политиката с никого в продължение на две години. Това наистина ни изненада", казва Краан. "Имаше толкова много неща за казване, че те не можеха да се сдържат. Бяха изключително ангажирани."

"Съпротивата също е форма на ангажираност", добавя Ван Дам. "Фермерите наистина се чувстват неразбрани и изместени. Ако се вслушате внимателно в ситуациите, в които се намират, се оказва, че те са много по-отворени за промени, отколкото си мислите. Признанието и утвърждаването са от решаващо значение", обяснява тя.

"Преходите са социални", продължава Ван Дам.

"Хората трябва да направят прехода, както в начина си на мислене, така и в начина си на действие. Хората трябва да започнат да се хранят по различен начин и да живеят по различен начин - и да, също така трябва да произвеждаме храна по различен начин. Ето защо социалните изследвания са толкова важни.

Иновативните технологии и интелигентните политики ще ви доведат само дотам - трябва да накарате хората да се включат. Организирането на промяната всъщност е социално предизвикателство." Ето защо Ван Дам е доволна, че социалните учени все по-често участват в големи проекти.

Специфични умения

Следователно проучванията, проведени от Краан и Ван Дам, могат да бъдат само началото на повече социални изследвания в областта на прехода към устойчиво производство на храни. Ван Дам предполага, че все още знаем твърде малко за ролята и компетенциите на служителите, работещи със земеделските производители и рибарите. "Необходими са много специфични умения, ако искате наистина да изслушвате, да накарате хората да се чувстват чути и да превърнете техния опит в неразделна част от процеса. Бих искала да знам повече за това как се справят с това длъжностните лица в момента и за собственото им възприятие на тези задачи." Повече от всичко Краан иска да събере много повече данни. "Събираме всякакви данни за екологичните и икономическите въздействия, така че защо не и за социалните", казва тя.