Продавачите на земеделска земя могат да увеличат многократно шансовете си за успешна сделка чрез стратегическо планиране и партньорство с правилните експерти. 

Първата стъпка в тази посока е събирането на всички необходими документи, като решения за възстановяване на собствеността, нотариални актове, договори, съдебни решения и др. Това съветват брокерите на най-голямата земеделска компания „Агрион“. Проверката за тежести, като ипотеки или възбрани, е от решаващо значение преди приключване на сделката, алармират специалистите.

След като съберете всичко необходимо, можете да набавите и останалите документи, които са нужни за сделката - удостоверения за наследници (при починал собственик), скици, удостоверения за характеристики за имот, данъчни оценки и т.н.

Не се притеснявайте, дори да сте няколко собственици! Продажбата може да се случи от всички, но разпореждане с идеална част може да се извърши само от един или от няколко съсобственици.

Освен това собствениците на земя трябва да имат предвид всички договори за аренда, които може да имат, тъй като дългосрочното отдаване под наем може да повлияе на пазарната стойност на земята им.

Не без значение са и останалите характеристики на имота - като право на преминаване или прокарване, както и други ограничения, предупреждават от най-голямата компания за управление на поземлена собственост. Техният най-практичен съвет обаче е да имате реална преценка за цената на земята ви. Ако искате прекалено много пари, шансът за сделка намалява драстично. Причината е, че земята е актив, от който трябва да се печели. Когато стойността е прекалено висока, от нея не могат да спечелят нито земеделците, които я използват за производство, нито тези, които искат да я отдават под наем.

Така, чрез внимателно изпълнение на тези няколко изисквания, продавачите на земеделска земя увеличават максимално потенциала си за успешна сделка.

Ако не сте сигурни в нещо, по-добре е да потърсите помощ от специализирана компания като „Агрион“. Дружеството може да помогне с всичко, включително и с изваждането на нужните документи, абсолютно безплатно.

Компанията предлага напълно безплатно оценка на вашата земя и безценни юридически съвети как може да се стигне до сделка.

Това може да се случи през сайта на „Агрион“ - http://www.agrion.bg/bg/request/sell,  на националния телефон 0800 111 66, както и през мрежата от брокери на компанията, чийто координати също могат да бъдат открити на сайта.

Експертите прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании „Агрион“ не използва метода на осреднена оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формира цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни компоненти.