Анализаторите на EastFruit наблюдават влошаване на условията за износ на плодове и зеленчуци от Узбекистан. От 14 май 2024 г., правителството е разпоредило да има минимално допустими цени.
Това означава, че износът на плодове и зеленчуци на цени, по-ниски от определените от държавните служители и отразяващи тяхната пазарна оценка, вече е забранен.

Забележително е, че тези цени са фиксирани за продуктите независимо от качеството, сорта или други диференциращи фактори, което не отчита присъщото разнообразие в производството на плодове и зеленчуци.

Историята показва, че подобни регулаторни решения са вредни за всички. Те засягат най-вече производителите и дребните износители, като ограничават пазарните им възможности. Тези ограничения не само намаляват привлекателността на инвестициите в селскостопанското производство, но и намаляват привлекателността на Узбекистан като търговски партньор за големите и утвърдени вносители. Въвеждането на такъв пряк контрол прави перспективата за дългосрочни договорни партньорства изключително несигурна.

Освен това по отношение на увеличаването на данъчните приходи и подобряването на валутното регулиране тази политика се счита за неефективна. Въпреки че големите корпорации могат лесно да заобиколят тези ограничения за минималните цени, използвайки сложни финансови инструменти, общата данъчна основа вероятно ще се свие.

По-рано беше съобщено, че Узбекистан постепенно прекратява една от най-стабилните си експортни категории в рамките на градинарския сектор - оранжерийните зеленчуци.

Освен това износът на Узбекистан в сектора на плодовете и зеленчуците не е показал значителен ръст. През 2023 г. приходите от износ на страната отбелязват 10% спад, възлизащ на 777 млн. щатски долара. В официалните доклади обаче се представя завишена цифра, като в статистиката за износа на плодове и зеленчуци се включват сухи бобови растения, които за целите на точния анализ следва да се категоризират в износа на зърнени бобови растения поради техните различни търговски характеристики.

Накратко, въпреки благоприятните условия за разширяване на износа - особено след като Русия наложи ограничения върху вноса на плодове и зеленчуци от по-голямата част на света - износът на Узбекистан остава в застой. През последните пет години стойността на износа се колебае между 700 и 900 млн. щатски долара.

Въпреки че делът на сушените плодове в експортния микс се увеличава, световното търсене и цените на тези продукти бележат низходяща тенденция. За разлика от тях пазарният дял на пресните продукти намалява.