Редовно проверявайте дръвчетата за появата им

Бадемов семеяд

Градинарите, които имат бадемово дръвче в градината, трябва да следят за един много опасен неприятел по вида, а именно бадемов семеяд. Вредителят причинява червясване на ядките, което ги прави негодни за консумация. Освен бадеми неприятелят напада и сливите.

За вида

Бадемовият семеяд е малка оса, която развива едно поколение годишно. Зимува като ларва в изсъхналите бадеми по дърветата. Напролет какавидира, а възрастната оса се появява през май.

Масовият летеж на осата съвпада с образуване на зелените плодове.

Женските насекоми пробиват зелената обвивка и месото на плода и полагат по едно яйце във вътрешността, близо до ядката. Излюпените ларви се хранят с ядката.

В един плод могат да бъдат снесени яйца от повече оси, но ларвите проявяват канибализъм и само една завършва развитието си.

Вреда

Повредените плодове изглеждат като узрели по-рано. Те покафеняват и изсъхват на дървото, без да окапват. През зимата почерняват и остават здраво прикрепени по дърветата.

Мерки:

Може да се направи пръскане на дръвчетата, като то е насочено срещу възрастните оси преди яйцеснасянето.

Подходящи инсектициди са: децис 100 ЕК 12.5 мл/дка и др. За по-голяма ефикасност е необходимо третирането да се повтори.

0 През есента почернелите и останали по дърветата повредени плодове се събират и унищожават.

Бадемова листна оса

Ако по листата на бадема се наблюдават нагризвания, то те са причинени от гъсениците на бадемовата листна оса.

Възрастното насекомо е едра черна оса, която развива едно поколение годишно и зимува като ларва в копринено пашкулче върху почвата. Видът вреди още по бадем, череша и кайсия.

Възрастните оси се появяват през април-май и снасят яйцата си върху долната повърхност на листата. Излюпените ларви се хранят с листата, като образуват гнезда от паяжина.

Срещу този неприятел обикновено не се провежда борба, но при висока плътност на ларвите и опасност от обезлистване на дърветата, е препоръчително да се третира комбинирано и срещу други неприятели.

Черна сливова плодова оса

Един от най-опасните неприятели по сливите е черната плодова оса, която се среща навсякъде в страната. Вредата може да достигне значителни размери, тъй като ларвите навлизат в плодовете и ги повреждат, като причиняват червясване, а по-късно те окапват.

Неприятелят вреди и плодовете на джанки, трънкосливки, череши и кайсии.

За вида

Черната сливова плодова оса развива едно поколение годишно и зимува като ларва в почвата на дълбочина от 2 до 8 см

През пролетта след излюпването си ларвите се движат по повърхността на цветовете и след това навлизат в завръзите. Те се хранят с вътрешността на плодовете, като ги изпълват с черна саждива материя.

Ларвите се развиват в продължение на две до три седмици, като една унищожава от 2 до 5 плода. Повредените плодове окапват на земята заедно с дръжките, а ларвите след 1 до 2 дни ги напускат и търсят подходящо място за зимуване.

Мерки:

Препоръчително е третирането срещу сливовата плодова оса да се направи преди ларвите да са се вгризали в плодчетата. А също така и когато първите повредени плодове започват да падат, за да се засегнат гъсениците при преминаването им от един плод в друг.

Подходящи инсектициди са: оазис 5 ЕК - 0.02%, суми алфа 5 ЕК – 0.02%, сумицидин 5 ЕК – 0.02% и др.

Добра практика е през есента да се направи обработка на почвата, за да се унищожат ларвите, които зимуват там.

Бадемов семеяд
Бадемов семеяд
Бадемова листна оса
Бадемова листна оса
Черна сливова плодова оса
Черна сливова плодова оса