Повечето пчелари любители не могат да се справят сами. Затова търсете опитните си колеги по селата.

Като начало се преценяват:

  • яйценостната дейност на майката;
  • след това - възрастта и външният вид

За да вземете правилно решение, трябва все пак да имате известен опит. Затова, ако не може да направите сам преценка на майката,

потърсете помощ от опитен пчелар

Първо напомняме, че всички майки, които навлизат в 3-а стопанска година, е добре да бъдат подменени.

Най-често това се прави с

предизвикване на самосмяна

За целта крилата на негодните майки се отрязват, но трябва да има паша на нектар и прашец. Понякога предизвиканата по този начин самосмяна прераства в роево състояние. А това налага пчеларят

да проверява за заложените маточници

На подмяна подлежат и майките, които са негодни за създаване на силно семейство, независимо от възрастта им.