Появяват се рано през пролетта - първо повреждат пъпките, после листата и завръзите, накрая и плодовете

Под наименованието листозавивачки се включват няколко вида неприятели, които имат сходно развитие и причиняват почти еднакви повреди.

Видове

Сред листозавивачките, които вредят по овощните дървета са розена листозавивачка, ягодоплодна листозавивачка, глогова листозавивачка, кафявопетниста листозавивачка, червена пъпкозавивачка, сива пъпкозавивачка, лозова листозавивачка и някои други.

Развитие

Листозавивачките развиват 1-2 поколения годишно. Зимуват като яйца, ларви или какавиди в обособени пашкулчета, усукани от копринени нишки, екскременти и растителни части. Укритията им се разполагат в разклоненията на клоните и клонките, под напуканата кора, под външните люспи на пъпките, под сухите растителни остатъци и т.н.

Опасни са сега

Неприятелите излизат в градините рано през пролетта и вредят в ранните фази от развитието на дръвчетата. Повреждат пъпки, листа, завръзи, плодове.

  • Първоначално нападат набъбващите пъпки, като ги изгризват, поради което те потъмняват, изсъхват и се оронват.
  • По-късно гъсениците нагризват младите листа, като ги завиват и омотават с паяжина, откъдето идва тяхното име.
  • При висока плътност могат да доведат до обезлистване на нападнатите дървета, което се отразява негативно върху техния растеж и развитие.

Паяжините ги издават

Вредителят отделя паяжина, завива и слепва нападнатите листа и плодчета. Ако се разтворят, вътре се виждат малките гъсеници. Повредените листа не се развиват нормално, деформират се и по-късно изсъхват.

Контрол

Борбата с листозавивачките се извършва основно с химични средства. Тъй като неприятелите водят скрит начин на живот, трябва да се пръска преди гъсениците да се завият в пашкули около листата.

Подходящи инсектициди са: дека ЕК - 30-50 мл/дка, децис 100 ЕК - 8.75-12.55 мл/дка, суми алфа 5 ЕК 0.02%, димилин 480 СК, рапакс - 100-200 мл/дка и други.

Важно:

  • Почти всички изброени инсектициди имат действие и срещу листни въшки, белокрилки, трипси, зелен бръмбар, майски бръмбър, гъсеници от разред Lepidoptera (пеперуди).
  • Всеки продукт може да се използва най-много 2 пъти по време на вегетацията.
  • Интервалът между две третирания е 14-15 дни.