През последните години вносителите на семена предлагат репички, които са с различен цвят и форма на кореноплода. Разбира се, тези разновидности предизвикват интерес сред любителите.

По принцип няма никаква разлика в технологията на отглеждане на различните сортове. Единствената особеност, която трябва да се вземе под внимание, е дълбочината на засяване.

Продълговатите разновидности трябва да се сеят на по-голяма дълбочина. Когато са засети много плитко, няма да развият добре сортовите си особености, т.е. да станат по-дълги и по-продълговати от традиционните.