Министерство на земеделието и храните разреши на Държавно горско стопанство-Смилян да организира и осъществи разстрела на кафявата мечка (Ursus arctos) в Смолянско. Издаването на разрешителното се наложи след констатиране на нанесени щети върху домашен добитък и ще бъде валидно до 31 декември 2024 г.

Нападенията от проблемната мечка са констатирани в периода от 15 януари до 16 февруари 2024 г. в местности, намиращи се на сравнително близки разстояния (1.5-2 км. в права линия), а именно в селата Турян и Черешово, община Смолян.

Установените общо четири нападения са в един район, което сочи, че пораженията над домашни животни и говеда са нанесени от един и същи екземпляр кафява мечка. Те са описани в протоколи от комисия, в която участват представители на Регионална дирекция по горите-Смолян, Държавно горско стопанство-Смолян, Регионална инспекция по околна среда и водите Смолян, Областна администрация Смолян и Община Смолян.