Неустойчивото време ще ограничи възможностите за сезонни агротехнически дейности

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

Наднормените средноденонощни температури през февруари и регистрираните необичайно високи максимални стойности, около и над 20 °С, на места достигащи до 23-24 °С (Видин, Монтана, Кнежа, Ловеч, Велико Търново, Русе, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Елхово, Сливен), възобновиха вегетационните процеси при есенните посеви и доведоха до преждевременно развитие и набъбване на пъпките при костилковите и някои семкови овошки. Недостатъчните валежи през месеца не позволиха да се достигне до пълно насищане с влага на еднометровия почвен слой (ППВ) в някои райони на Централна Северна и Източна България и на отделни места в Горнотракийската низина.

През първите дни от първото десетдневие на март се прогнозират температури над климатичните норми и условия за вегетация при земеделските култури. До края на периода се очаква понижение на температурите до стойности около климатичните норми, близки до биологичния минимум необходим за протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури.

През второто и третото десетдневие на месеца агрометеорологичните условия ще се определят от динамично време. Прогнозираните наднормени температури ще осигурят активно протичане на вегетационните процеси при земеделските култури. При пшеницата и ечемика ще се наблюдава братене, а при най-напредналите в развитието си посеви в Дунавската равнина в края на март ще протича начало на вретенене. При овощните култури ще се наблюдават различни фази - от набъбване и разпукване на пъпките до цветен бутон и начало на цъфтеж при раноцъфтящите костилкови видове (кайсия, праскова, череша). Прогнозираните минимални температури, до -5 °С, в зависимост от продължителността на задържане, ще представляват опасност за напредналите в развитието си овощни култури във фазите бутонизация и цъфтеж.

Очакваните валежи в края на първото, в средата на второто десетдневие и в края на месеца ще увеличават влагозапасите в еднометровия почвен слой.

Прогнозираното неустойчиво време ще ограничи възможностите за сезонни агротехнически дейности. По-подходящи условия за извършване на предцъфтежни растителнозащитни пръскания при овошките срещу ранно кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прасковата, струпясване по семковите, ще има през първата половина от първото десетдневие, в началото и в края на второто.

През март започват да текат оптималните агротехнически срокове за сеитбата на слънчоглед – от 15 март за Южна България и от 25 март за Северна България.