ХХ специализирано изложение "Пчеломания" ще се проведе в Добрич от 28 до 30 март, съобщават организаторите от "Добрички панаир".

В спортен комплекс „Простор" ще се предлагат микролаборатории, ветеринарни препарати, восъчни основи. Посетителите ще могат да избират мед, пчелни продукти и производи, пчеларски инвентар, производство и преработващо пчеларско оборудване, восъчни основи, микролаборатории за окачествяване, ветеринарни препарати, лицензирани майкопроизводители, специализирана литература, цветя.

На него ще бъдат представени нови технологии с нови продукти и тенденции в развитието на пчеларството, съобщават от "Добрички панаир" АД, който организира проявата.