Утре, 21 февруари, министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще участва в кръгла маса на тема: „Спорт и туризъм на територията на Природен парк „Витоша".

По време на събитието ще се дискутират проблемите и възможните им решения с оглед добрите практики, прилагани в защитени територии за устойчивото развитие на спорта и туризма в Природния парк.

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. в административната сграда на Министерството на младежта и спорта.