Екип на Министерство на земеделието и храните обсъди с представители на земеделския бранш и заинтересованите страни бележки от ЕК, свързани с първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на селските райони 2023-2027 г.

"Комисията разбира желанието ни преговорите по промените на СПРЗСР 2023-2027 г. да бъдат финализирани възможно най-скоро". Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева. Тя допълни, че веднага след като първите промени са потвърдени решението на ЕК за одобрение на първото изменение ще бъде публикувано на сайта на Стратегическия план (www.sp2023.bg).

В момента МЗХ разработва наредбата, която урежда процедурата за кандидатстване по инвестиционните интервенции.

До няколко дни ще бъде публикувана за обществено обсъждане Наредбата за техническата помощ по СПРЗСР 2023-2027 г. Финализират се и промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

"Идеята ни към момента е да стартираме интервенцията, която касае Национална служба съвети в земеделието, така че да могат да са бенефициент и да предоставят безплатни съветнически пакети към бенефициентите по следващите приеми, които залагаме - млади, малки, нови фермери и групи и организации на производители", обясни заместник-министър Георгиева.

Комитет по наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г. се предвижда да се проведе в края на м. март или началото на м. април. Той ще обхване теми по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и по Стратегическия план 2023-2027 г.