Градинарите, които искат да си отгледат много ранни картофи, трябва да знаят, че задължително трябва да обработят посевния материал. Това става чрез процеса яровизация или както още е познат рътене.

За целта картофите се поставят при подходящи условия, при които се регулират температурата, влажността на въздуха и светлината. При тези условия се цели са се стимулира образуването на кълнове, още преди картофите да са засадени в почвата.

В зависимост от условията рътенето може да продължи от един до два месеца. А също така градинарите трябва да се съобразят и с района, в който ще се засажда. От началото на януари започва залагането на картофите в най-топлите и южни райони на страната. Масово това става в края на януари, а в по-северните и планински местности - в началото на февруари.

Предимствата на рътените картофи са, че реколтата е готова много по-рано. Това става заради кълнилите вече клубени, които след засаждането поникват много бързо. Много важно е обаче, те да се засадят в затоплена почва.

Какъв е процесът:

  • Картофите се рътят в помещение с температура от 12 до 18 градуса. Това може да се направи и вкъщи. Помещението не трябва да се отоплява, но и да не е много студено.
  • Влажността на въздуха се препоръчва да е около 80%. В домашни условия това е трудно да се регулира, затова е важно редовно да се проветрява, за да се осигури свеж въздух.

Първоначално, докато се покажат кълновете и малко нараснат може да е тъмно, след това се местят в светло помещение. Процесът може да протече на естествена или изкуствена светлина. Ако е изкуствена, то осветлението става чрез луминесцентни лампи. Те трябва да осигуряват светлина на клубените в продължение на 8-10 часа.

Търсен резултат

Когато се спазят тези условия, след един – два месеца се получават прораснали картофи. Кълновете трябва да са дебели и дълги около 3-4 см. Ако са тънки и по-дълги, има опасност да се оронят по време на пренасянето и засаждането.