Гъвкави и ефективни машини развиват на ново ниво растителната защита - снижават нуждата от хербициди с над 90%

Гъвкави и ефективни, машините за опазване и насърчаване на растежа на посеви и насаждения развиват на ново ниво растителната защита. В продължение на десетилетия нарастващите добиви се осигуряват чрез използване на химическа растителна защита. Но с нарастващата употреба на пестициди се повишава устойчивостта на вредните организми към тях, което означава, че ефективността на продуктите за растителна защита спада. От друга страна, новите здравни и екологични изисквания задължават стопаните да намаляват употребата им. На практика всичко това означава, че на фона на нарастващата резистентност към действащите хербициди вече се нуждаем от ефективни алтернативи. Затова земеделските специалисти и фермерите се обръщат към

огромния потенциал н

а механичното въздействие

върху плевелите. Установено е, че устойчивостта към хербициди се увеличава, особено при интензивно земеделие - нужен е активен машинен отпор. Ефективността на контрола на плевелите е по-висока по време на ранните етапи на развитие на културите. Чрез използване на специализирано оборудване, инструменти, съоръжения за физическо нарязване или изкореняване на тази разрастваща се напаст се елиминира използването на хербициди и пестициди около и над 90%, като се повишава точността на атаката срещу плевелите. Всичко това помага трайно да се избегне замърсяване в бъдеще и да се подобри борбата със заплевелявянето с цел опазване на реколтата и на околната среда, като се осигури постоянно въздействие върху застрашените площи, смятат експертите. В същото време се подобряват хигиената, здравето на почвата и биоразнообразието, повишават се добивите и производителността,

намалява се себестойността

на продукцията, фермерите стават по-конкурентоспособни спрямо колегите им от Европа. Иначе казано, получават се добри резултати от използването на антиплевелните съоръжения. Към това се добавя и концепцията за устойчиво, органично и биоселско стопанство, в което се изисква зелен подход и по-малка теглителна сила.

Тъй като прилагането на политиката за опазване на растителния потенциал и регенеративното земеделие подобряват качеството на почвите на обработваемите земи, търсенето на селективен механичен контрол на плевелите ще нарасне, защото освен прочистването им се постигат и други важни цели:

- подобрява се задържането на влага;

- аерира се надкореновата зона;

- увеличава се усвояването на вода и хранителни вещества;

- насърчава се аеробната активност.

Видът на плевелите и тяхното размножаване определят избора на правилната машина за този, по-различен, модерен начин за растителна защита и борбата с тях. Настройките на инструментите за плевене трябва да бъдат адаптирани към вида и размера на плевелите, съветват агрономите. И добавят, че само тогава се получават и допълнителни предимства, които включват подобрени добиви и намалени разходи за отглеждане. Такъв е профилът на култивиращия инвентар на бранда New Holland, съставящ сериите SRC и SRC SmartSteer, които предлагат устойчив подход за работа в редовите култури. Те са част от новата гама навесни междуредови култиватори за плевене. Доказано е, че предлагат ефективен контрол на плевелите по време на ранните етапи на развитие на културата. Работят в ниви с разстояние между редовете 45 см, 50 см, 60 см, 75 см и имат работна ширина съответно 3,7 м, 4,7 м, 6,7 м, 9,9 м. По време на работа зъбците (палците) на междуредовите култиватори SRC и SRC SmartSteer

работят на малка дълбочина,

за да извлекат и ликвидират плевелите от почвата. Действието на тази плитка култивация носи и други ползи. При влажни условия отворената структура на леко обработената почва спомага за насърчаване на дренажа и подобрява потока на вода през почвения профил. При сухи условия леката обработка над кореновата зона помага за предпазване на почвата от прекомерно изсушаване и помага за намаляване на образуването на дълбоки пукнатини в горния слой. Това намалява загубата на влага, особено в зоната на корените и гарантира, че хранителните вещества не се отмиват при силен дъжд. Допълнителните ползи от лекото междуредово култивиране на почвата включват и активизиране на микроорганизмите и земните червеи за подобряване на цялостното състояние и плодовитост на почвата. Намалената конкуренция на плевелите води до:

- по-бързо развитие на културите и подобрена жизненост;

- намалена или елиминирана нужда от хербициди;

- цялостно повишаване на добивите.

Машините от серията SRC (прецизни, гъвкави и многофункционални) се предлагат с обхват от 4, 6, 8, 12, 16 и 18 реда. Второто разклонение на гамата, моделите SRC SmartSteer са с камера и могат да обхващат 8, 12, 16 и 18 реда. Всички варианти разполагат с: 3 типа зъбци за работни редове от 40-50 см, а с 5 броя зъбци са култиваторите за работа в по-широки, 60-75 см, редове. Всички модели се сгъват хидравлично до транспортна ширина, която не надвишава 3 метра.

Днес в антиплевелната атака се включват технологично усъвършенствани механични продукти, като тези на английската фирма Garford Farm Machinery за обработки и култивиране с междуредово и редово окопаване в широк диапазон култури. Познавачите припознават Garford като един от световните лидери в специализираното оборудване за редови култури с прецизно управление и плевене едновременно. Такава е мотиката от тяхната гама терминаторни съоръжения, тип Robocrop, част от които са и противоплевелните машини от серията Robocrop InRow Weeders. Гамата от тези продукти

използва видеокамери и компютри

за анализ на изображения, за да локализира позицията на културата и след това да направлява мотиките бързо и точно. Неотдавна Garford Farm Machinery (преди около два месеца) пусна на пазара механична иновация за плевене, която конструкторите й нарекоха: мотика с визия. Тя беше представена на Agritechnica 2023 като прототип Robocrop Spot Hoe. Това е нова навесна машина за селективно плевене на междуредовата зона при отглеждането на редови и зърнени култури.

Използвайки камери с висока разделителна способност, остриетата-пръсти (специално конструирани палци) се включват за селективно окопаване и отстраняване на плевелите. Системата е базирана на локално установена гъстота на плевелите между редовете. Освен успешна борба с тях, тя има и много други предимства: помага за запазване на влагата в площи в по-сухи региони, пести гориво, тъй като употребата му намалява в райони без плевели. Нещо повече, позволява на фермерите да автоматизират механичния селективен контрол. Навесният редови култиватор Robocrop Spot Hoe се използва в три различни работни ширини: 2, 3 и 6 м и междуредово разстояние 50 см.

От своя страна, вариантът Garford Robocrop InRow Weeder използва изпитани и тествани

техники за анализ на видеоизображения,

за да локализира отделни растения. При тази дейност се отстраняват механично плевелите от междуредието и, което е твърде важно, плевелите в реда между растенията. Съществуват системи с до 18 реда обхват и 6 метра работна ширина.

Друг многофункционален експерт по механична растителна защита на културите е сгъваемата роторна мотика ROTOCARE V, отбелязват специалистите от известната австрийска фирма PÖTTINGER. Този нов инвентар в портфолиото на компанията пази реколтата и е независим от редовете, като същевременно осигурява максимална производителност и малко износване. В допълнение към широкия спектър от предимства при механична борба с плевелите има и такива, като разрохкване и раздробяване на повърхността (кората) на почвата, внасяне на тор или прилагане на микрогранули, а също и плитка обработка на стърнища. Настройката е бърза и лесна, което го прави гъвкав при работа и му гарантира максимална ефективност. Като инструмент за плевене ROTOCARE V има няколко варианта: V 6600, V 8000, V 12400 с работна ширина 6,6 м, 8 м, 12,4 м. (3,0 м в транспортно положение). На ротора са монтирани съответно по 74, 90, 140 броя звезди. Просветът под рамата (дължината й е 180 x 180 см) и при трите модела е 50 см. Изискването за мощност на тягата за трите варианта е 90 к.с., 110 к.с., 160 к.с.

Междузвездното разстояние и при трите вида е 89 мм. С работни скорости от 10 до 30 км/ч и работни ширини от 6,6 м до 12,4 м, максималната производителност се постига за кратко време. Това позволява на земеделеца да се възползва максимално от кратките времеви прозорци за успешен механичен контрол на плевелите. Така ROTOCARE става пример за това как с такива машини се развива нов тип растителна защита на посевите в различни фази на вегетация. Приемайки предизвикателствата на днешното устойчиво биоземеделие, компанията PÖTTINGER се включва в борбата със заплевеляването, като предлага на пазара усъвършенствани машини за устойчива растителна защита на ново ниво. 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Няколко машини, специализирани за унищожаване на плевели, бяха представени на Agritechnica 23. Инженерите на Crop.zone например предложиха на посетителите на панаира хибридна хербицидна система, която съчетава химични и физични методи за унищожаване на плевелите. Crop.zone използва течност за намокряне на растенията и след това прилага електрически ток с високо напрежение, за да унищожи клетъчната структура на плевелите. Устройството може да намали количеството използвани хербициди до 95%, като същевременно повишава ефикасността и скоростта на контрола върху тях. Може също да се интегрира с цифрови платформи и сензори за оптимизиране на приложението и наблюдението на системата. Хибридната машина бе представена заедно с прототипите на още няколко подобни унищожители като електротермичната система за контрол на плевелите Weed Master, фирма Weed Zapper, която използва в своето оборудване електрически импулси с високо напрежение срещу плевелната напаст и др.

Лемежите унищожават плевели и треви
Лемежите унищожават плевели и треви
Механичният чистач на плевели Garford навесван отзад
Механичният чистач на плевели Garford навесван отзад
Garford машината за плевене навесвана отпред
Garford машината за плевене навесвана отпред
Роторната мотика ROTOCARE V постига максимална производителност за кратко време
Роторната мотика ROTOCARE V постига максимална производителност за кратко време
ROTOCARE V изисква мощност на тягата за трите варианта 90 к.с., 110 к.с.,160 к.с.
ROTOCARE V изисква мощност на тягата за трите варианта 90 к.с., 110 к.с.,160 к.с.
Системата за пръскане на Crop.zone увеличава електропроводимостта на растенията
Системата за пръскане на Crop.zone увеличава електропроводимостта на растенията