Природата най-после е с нас, въздъхват облекчено зърнопроизводителите в Добричка област на фона на вече поникналата пшеница в нивите. Според тях, дъждовете могат да компенсират недобрите обработки на почвата при сеитбата на пшеницата заради сушата, когато много често се чупеха и дискови брани на нивата.

„И снеговалежът, и дъждовете се отразяват идеално пшеницата. През последните 2-3 години такива дъждове, пък и сняг, не са падали в Добричка област. В момента има много добра влага. Над 100-130 литра е дъждът на кв.м. Това означава, че за следващата година имаме голяма надежда, че водният запас в подпочвения слой ще бъде по-голям, отколкото през 2022-2023 г.", каза проф. Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт в Ген. Тошево. „Тази година сеитбата на пшеницата се забави заради сушата, но тя поникна. Засега температурите не са опасни. В тази фаза на развитие пшеницата издържа на температура от минус 10 до минус 15 градуса, когато има влага в почвата", добави той.

„Само за ноември са паднали около 130-140 литра дъжд, което означава, че влага в почвата има под един метър надолу. Към този момент проблемът с липсата на влага е преодолян. Добрата комбинация от влага и по-топли дни даде възможност на пшеницата и ечемика малко да наваксат в развитието си.Те поникнаха трудно заради сушата. Предстои оранта, но тя ще стане, когато почвата поизпръхне или малко замръзне в зависимост от температурите. Има доста неизорани площи", добави Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

„Масово рентите, които се изплащат,са по 50 лв на декар. На места има и по-високи ренти – 70 лв и нагоре, в зависимост от добивите", добави тя. „Кооперациите в Добричка област плащат различна рента на собствениците на земя..Правилото е за рента да се отделят 35% от произведената продукция по текущи цени. За размера на рентата Управителният съвет на кооперацията взема решение. Кооперациите плащат по 50 лв, 90 лв, 100 лв рента на декар", каза Кирил Комитов, председател на областния съюз на кооперациите „Добруджа".

Има активен диалог в социалните мрежи за размера на рентата. Въпросът обикновено е „Каква рента получихте". Според споделеното, а отговарящите са активни, те са от 50 лв в село Телериг, но там друг производител дава по 100 лв, 100 лв в село Дончево, 90 лв в село Росеново, 80 лв в село Божурово и т.н..