Глобалното търсене на пшенично зърно нараства по-бързо, отколкото фермерите увеличават реколтата си. Световното потребление на пшеница се прогнозира на 804 млн тона през 2023-24 г., което е с девет млн тона повече от миналата година. Междувременно се оценява, че производството е спаднало до 787 млн тона - спад от седем милиона тона. Това би намалило световните крайни запаси със 17 млн тона.

„Тази година очакваме да видим най-големия спад на глобалните крайни запаси от 2012 г. насам," каза Кори Мамчук, търговец на пшеница в Cargill, по време на уебинара на Cereals Canada „2023 New Wheat Crop Report".

Разликата между търсене и предлагане тази година подчертава нова тенденция.

„Дългосрочната тенденция за пшеницата е потреблението да расте по-бързо от производството. В световен мащаб добавяме около 10 млн тона пшеница годишно, но търсенето се увеличава с 11 млн тона годишно", каза той пред международни купувачи, присъстващи на уебинара.

Глобалните запаси от пшеница все още се прогнозират на 264 млн тона, но запасите сред големите износители се оценяват на 58 млн тона - спад от седем милиона тона.

Крайните запаси от твърда пшеница са още по-скромни. Прогнозите са за 4,9 млн. тона, което е с 32 на сто по-малко от миналата година. Запасите на най-големите износители се прогнозират за два милиона тона. Това се дължи главно на разочароващата реколта в Канада.

Глобалното потребление на твърда пшеница или durum се очаква да надхвърли търсенето с 2,4 млн тона през 2023-24 г.

Мамчук отбеляза, че запасите от твърда пшеница намаляват пет години подред. Очаква се Канада да представлява 12 процента от световния износ на пшеница и 41 процента от търговията с твърда пшеница през 2023-24 г. Около половината от износа на мека пшеница на Канада отива в Азия, като Китай, Индонезия и Япония са сред първите три пазара.

Средиземноморският басейн е потребител на повече от половината от износа на канадски твърд дурум, като Италия, Мароко и Алжир постоянно се нареждат сред първите три пазара.

Износът на мека пшеница от Канада се прогнозира на 18 млн тона през 2023-24 г., което е спад от 13% спрямо миналата година. Доставките на твърда пшеница се прогнозират на 3,3 млн тона, спад от 35%, въпреки че качеството на новата реколта от канадска твърда пшеница е отлично.

Cereals Canada вече разполага с нов инструмент, който проследява вегетационния сезон от засаждането до прибирането на реколтата, като актуализира данните на всеки две седмици. Те позволяват да се наблюдава напредъка на сеитбата, качеството на реколтата и прогреса на прибиране на реколтата в Западна Канада с помощта на цифрови карти.